Gezondheidsactivisten eisen dat de agressie tegen Palestina en Libanon ophoudt

Al verschillende weken is de Palestijnse gemeenschap in Gaza het slachtoffer van aanvallen door het Israëlische leger. Daarbij werden burgerdoelwitten, waaronder de elektriciteitscentrale en de drinkwatervoorziening, niet ontzien.

De gevolgen voor de volksgezondheid van de Palestijnen zijn enorm. De partner van Geneeskunde voor de Derde Wereld en intal, de Union of Health Work Committees, rapporteerde dat 22 medische faciliteiten aangewezen waren op generatoren. De organisatie beheert zelf een ziekenhuis en verschillende gezondheidsposten in Gaza die hulp bieden aan de getroffen bevolking.

Vorige week viel Israël ook het buurland Libanon aan. De bombardementen maakten al tientallen slachtoffers. De People's Health Movement (PHM), een netwerk van gezondheidsactivisten van over de hele wereld, stellen vast dat het om een inbreuk gaat tegen het internationaal oorlogsrecht dat het risico draagt om de hele regio mee te slepen in een open oorlog.

“In de eerste 48 uur na het begin van de aanvallen op Gaza werden 35 Palestijnen gedood en in de 5 dagen sinds de aanval van Hezbollah werden minstens 92 burgers gedood door de luchtaanvallen op Libanon,” zegt PHM.

Vooral de aanvallen op infrastructuur van openbaar nut zoals bruggen, communicatie infrastructuur, waterleidingen en krachtcentrales hebben enorme gevolgen voor de volksgezondheid. Zeker op lange termijn kunnen meer slachtoffers vallen door deze indirecte aanvallen op de Palestijnse en Libanese gezondheidszorg.

“Terreur zaaien onder burgers en hen bewust treffen, dat is de definitie van terrorisme en het lijkt erop dat de incidenten van de voorbije weken enkel gebruikt worden als voorwendsel om de moraal van de Palestijnen te breken en voor de Israëlische uitbreidingsplannen,” stelt PHM vast.

De gezondheidsactivisten roepen in naam van de miljoenen burgers uit het Midden Oosten op om een einde te stellen aan de Israëlische offensieven en een terugtrekking uit Gaza. Ze zien heil in een interventie van de Verenigde Naties om de burgerbevolking te beschermen.

PHM doet ook een oproep aan alle gezondheidsactivisten--vooral die in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, de belangrijkste bondgenoten van Israël—om druk te zetten op hun regering om initiatieven te nemen die moeten leiden tot een duurzame en rechtvaardige oplossing van de problemen in de regio.

Intal heeft in elk geval de handschoen opgenomen en ondersteunde al de briefschrijfactie van het Actieplatform Palestina aan buitenlandminister De Gucht en premier Verhofstadt i.v.m. het optreden van Israël in Gaza. In de komende weken blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen we via partners ter plaatse trachten om hulp te bieden waar nodig.

Deel dit artikel