Groeiend protest tegen Filippijnse president Arroyo

De druk op de Filippijnse president Arroyo neemt toe. Opiniepeilingen wijzen uit dat een meerderheid van de Filippino’s wil dat hun president een stap terugzet. Het vertrouwen in Arroyo bereikte de jongste maanden een historisch dieptepunt. Niet enkel wantrouwen de Filippino’s hun president, maar ook het gevoerde beleid wordt gehekeld. De ontevredenheid is het gevolg van een reeks corruptieschandalen die onlangs aan het licht kwamen.


In het jongste schandaal speelt Miguel Arroyo, de echtgenoot van de president, een hoofdrol. Hij wordt ervan beschuldigd een aanzienlijke som geld achterover gedrukt te hebben bij een miljoenendeal tussen de nationale televisiezender NBN en het Chinese telecommunicatiebedrijf ZTE. Het geplande akkoord omvat de uitbouw van een breedbandnetwerk voor internet en GSM.

 

 

Maar liefst 76 % van de Filippino’s heeft geen vertrouwen meer in Gloria Arroyo, terwijl 71% haar beleid afkeurt. De populariteit van Arroyo vertoont een dalende trend sinds juli 2005, toen een afluisterschandaal losbarstte. 

 

Groeiende oppositie

 

Oppositiegroepen die ijveren voor het ontslag van president Arroyo, kunnen op steeds meer bijval rekenen. Zowat overal in de Filippijnen groeit het protest, met betogingen en manifestaties. Onder meer de ex-presidenten Aquino en Estrada nemen het voortouw in de protesten, samen met een aantal vooraanstaande bisschoppen, religieuze leiders, zakenmensen, activisten en studentendelegaties. Gabriela, een vrouwenbeweging uit Manilla, houdt met regelmaat protestacties voor Arroyo’s ontslag. Onlangs vond een massale, geweldloze protestactie plaats in de zakenwijk van Manilla, de zogenaamde ‘Interfaith Rally’. En ondanks de medeplichtigheid van het leger in de recente golf van overheidsterreur en corruptie, steunen ook een aantal voormalige leger- en politie-officieren de grieven van de bevolking.

 

 

Ook een aantal buitenlandse Filippijnse diplomaten uiten hun ergernis en bezorgdheid over de gang van zaken. Filippijnse migranten willen de buitenlandse diplomaten en ambtenaren stimuleren om actie te ondernemen, door acties te houden voor Filippijnse ambassades en consulaten. Zelfs voormalige kabinetleden die nog onder Marcos’ regime dienden, stelden een brief op waarin ze president Arroyo opriepen ‘gepaste acties’ te ondernemen. Verder eisen ze dat de documenten omtrent het breedbandakkoord openbaar worden gemaakt. De Filippijnse senaat belooft een onderzoek naar de wanpraktijken.
De druk op presidente Arroyo blijft ondertussen gestaag toenemen. Vredesactivisten en volksorganisaties allerhande voeren hun protestacties nog op. President Arroyo staat erop haar ambstermijn volledig uit te doen, tot 2010.
 
Lynn Heye (Stagiaire Bevrijde Wereld)

 

NGO Bevrijde Wereld is in de Filippijnen actief in de regio's Samar, Panay, Cordillera en Masbate. In eerste instantie wordt gewerkt rond voedselzekerheid op het platteland, via een betere kennis en infrastructuur. In de tweede plaats ondersteunt Bevrijde Wereld meer samenwerking en versterking tussen boerenorganisaties. Op die manier ijveren de Filippijnse partners van Bevrijde Wereld bijvoorbeeld ook voor landhervormingen. 

 

 

www.bevrijdewereld.be

 

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel