Guatemala in handen van de privésector.

 
Na een ambtstermijn van vier maanden is het nog steeds niet duidelijk welke koers de nieuwe regering van Guatemala wil varen. Het lijkt stillaan duidelijk dat president Berger geen eigen bestuursprogramma heeft en het land in handen laat van de machtige economische, industriële, financiële en agrarische sectoren. Boerenorganisaties en vakbonden vrezen dat alle sociale beloftes door de regeringspartij binnen die versterkte neoliberale structuur van tafel zullen geveegd worden.In de eerste week van mei bracht president Berger een werkbezoek aan de Verenigde Staten. In een ontmoeting met president Bush was een van zijn belangrijkste vragen het opheffen van het militair embargo door de V.S. tegen Guatemala. Dat embargo dateert van 1979. Die vraag kadert in de plannen voor de modernisering en inkrimping van het Guatemalaanse leger. Het lijkt erop dat zijn vraag gehoor en interesse vond bij de V.S.-leider want deze gaf onmiddellijk de opdracht om een speciale commissie naar Guatemala te sturen om uit te maken welk type hulp de Guatemalaanse militairen kunnen gebruiken.

In Guatemala zelf wordt die herstructurering geleid door generaal Otto Pérez Molina, een van de namen die genoemd worden in verband met de betrokkenheid bij de clandestiene mafiose machtstructuren die zich vooral onder de regeerperiode van president Portillo in alle bestuursorganen van het land verankerden. Die clandestiene machtstructuren staan beter bekend als de "verborgen krachten". Het is een netwerk van hooggeplaatste militairen en functionarissen uit alle sectoren van de staat die zich straffeloos bezighouden met allerlei illegale praktijken zoals drugshandel, wapenhandel, witwaspraktijken, heling van gestolen transportgoederen, illegale adoptiepraktijken, enz..

Pérez Molina wil het beroepsleger reduceren tot 11.195 effectieven. Terwijl de inkrimping van het leger reeds gestart is met de sluiting van de eerste militaire basissen worden er bij de Nationale Politie (PNC) talloze vacatures uitgeschreven. Naar verluid omwille van het feit dat ze in hun samenwerking met het leger om de veiligheid van burger en land te waarborgen onderbemand zijn. Intussen wordt de al zwaar gedeukte reputatie van de PNC nog meer geschonden door een aantal commissarissen en hulpcommissarissen die genoemd worden in verschillende ontvoeringszaken.

Bij zijn bezoek aan de noorderburen is het Berger ook gelukt om bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank een lening te krijgen van 104 miljoen Quetzales, zo'n 43 miljoen dollar. De president liet weten dat dat bedrag vooral moet dienen om het land uit de agrocrisis (koffiecrisis) te lichten. In tijden van globalisering en reuzevrijhandelsakkoorden blijft de vraag of dat bedrag zal geïnvesteerd worden in de uitvoering van de landhervormingen uit de vredesakkoorden van 1996. Het is alvast een feit dat de machtige agrarische sector waar de president en vooral zijn familie ook toe behoren zich laat gelden in de onderhandelingen met boerenorganisaties.

Als afsluitertje van zijn V.S.-reis biedt president Berger in een ontmoeting met een delegatie van Noord-Amerikaanse ondernemers zijn land aan als een paradijs voor buitenlandse investeerders. En dat terwijl Magalí Rey Rosa van Madreselva melding maakt van het feit dat ze meer dan 300 projecten voor open mijnbouw geregistreerd hebben. Het merendeel van die projecten zijn nog maar in aanvraag, maar Madreselva vreest dat die agressieve concurrentiestrijd tussen mijnbouwondernemingen het aantal grondconcessies duizelingwekkend zal doen oplopen.

Ondertussen voorziet de NASA Guatemala van een nieuwe technologie om het noordelijke regenwoud te controleren via satelliet. Binnenkort beschikken de authoriteiten over de meest gedetailleerde gegevens van het gebied. De informatie die het gloednieuwe systeem hen zal verschaffen is van geografische, geologische en hydrografische aard. Naar verluid moet de technologie in eerste instantie dienen om brandhaarden te detecteren.

Deel dit artikel