Het Arabisch Vredesvoorstel

Op 21 november liet de Palestijnse president Mahmoud Abbas een paginagrote advertentie plaatsen in 3 Israëlische kranten. Hiermee wilde de president zich rechtstreeks richten tot de Israëlische bevolking.

 


De advertentie is een primeur, het betreft de eerste keer dat het Israëlisch volk rechtstreeks wordt aangesproken door een Palestijnse leider. Onderwerp van de advertentie was het vredesvoorstel dat door de 22 leden van de Arabische liga werd voorgelegd tijdens het Arabisch vredesinitiatief in 2002.

Het Arabisch vredesvoorstel

In de advertentie worden de lijnen van het Arabisch voorstel uit te doeken gedaan: volledige erkenning van Israël door alle Arabische en moslimlanden, normalisatie van onderlinge relaties en wederzijdse veiligheidsgaranties. Dit alles in ruil voor Israëlische terugtrekking uit Palestijnse gebieden volgens de grenzen vastgelegd voor 1967 (de internationaal erkende Groene Lijn) en de instelling van een Palestijnse staat in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.
Het vluchtelingenprobleem zou worden opgelost “volgens wederzijds akkoord”, m.a.w. het geeft Israël de mogelijkheid om haar veto uit te spreken tegenover elk voorstel dat haar onaanvaardbaar lijkt.

Het idee achter de advertentie is om de Israëlische bevolking direct in te lichten over het plan. “Dat is tot nu toe altijd onvoldoende gebeurd”, aldus een adviseur van president Abbas.

Weinig reactie

Het voorstel lokte destijds inderdaad weinig enthousiasme uit in Israël.
De Israëlische autoriteiten hebben nooit officieel gereageerd op dit historisch voorstel. Zij hielden vast aan gescheiden bilaterale onderhandelingen met Libanon, Syrië en de Palestijnen in plaats van te kiezen voor een overkoepelende regionale vrede.
De publieke opinie en media negeerden het voorstel bijna volledig. Het beeld werd (en wordt) in stand gehouden dat er aan de andere kant geen partner voor vrede is, en dat de Arabische wereld hen enkel in zee wil drijven.

De advertentie werd omkaderd door de vlaggen van de 22 Arabische en 35 andere Moslimlanden die het voorstel onderschreven.

Opiniepeiling

Tegelijkertijd, in dezelfde kranten, stond het resultaat van een opiniepeiling naar aanleiding van de komende Israëlische verkiezingen op 10 februari. De opiniepeiling voorspelde een overwinning voor Likoed, een partij die elk woord van het Arabisch vredesvoorstel tegenspreekt.

De peiling stelt dat indien de verkiezingen die week gehouden zouden worden, Likoed 34 zetels zou veroveren in de Knesset, 3x meer dan nu het geval is. Een electorale overwinning wat van haar de grootste fractie zou maken.

Deze sterke steiging van Likud is al een voorteken op zich, maar even belangrijk is het algemeen toekomstbeeld dat geschetst wordt: het blok van partijen die het vredesproces ondersteunen zou volgens de peiling terugvallen op 56 zetels, tegenover 64 zetels voor het blok van partijen die tegen onderhandelingen gekant zijn.

Met andere woorden: mochten er nu verkiezingen zijn, dan is de uitkomst een Israëlisch beleid dat gericht is op de verderzetting van de bezetting, de kolonisatie en de annexatie van Palestijns land. Met Likoed komt een partij aan de macht die duidelijk nee zegt tegen terugtrekking, nee tegen een overeenkomst over Jeruzalem en nee tegen het Arabisch vredesvoorstel.

Rapport Oxford Research Group

De Oxford Research Group (ORG) ziet het Arabisch vredesvoorstel als het beste, en enigste, kader waarbinnen onderhandelingen dienen te gebeuren. In hun laatste rapport sporen zij Israël dan ook aan om hierop te reageren en een eigen tegenvoorstel te doen binnen dit kader.
Anders, zo stellen zij, zijn de vooruitzichten grimmig:
“In het licht van de gefaalde onderhandelingen van Annapolis en de afwezigheid van andere initiatieven, zal de radicalisering van zowel Arabische jeugd als militante Joodse kolonisten zich verderzetten, en zijn de vooruitzichten enkel die van groeiend geweld en instabiliteit.”

In een brief gedateerd op 25/11/1929 schreef Albert Einstein aan Haim Weizmann, die later de eerste president van Istaël zou worden:
"Should we be unable to find a way to honest cooperation - and honest pacts - with the Arabs, then we have learned absolutely nothing during our 2000 years of suffering and deserve all that will come to us."

Deel dit artikel