Het Israëlische afgrendelingbeleid wurgt de Palestijnse economie

40 JAAR IS GENOEG

Wekelijks belicht een lidorganisatie van het Actieplatform Palestina vanuit een specifieke hoek de gevolgen van de Israëlische bezetting voor de bevolking in de Palestijnse gebieden.

Oxfam Wereldwinkels gaat in op de verstikkende gevolgen van het Israëlisch afgrendelingsbeleid voor de Palestijnse economie.

Het volledige dossier "Handel voeren met Palestina,een gebied met gesloten grenzen"  verschijnt kortelings op de website van Oxfam Wereldwinkels 

 

 

Om enige verlichting te brengen in het verstikkende afgrendelingbeleid van Israël, ondertekenden de Palestijnse Autoriteit en Israëlische regering op 15 november 2005 “The Agreement on movement and Acces” onder de auspiciën van EU, VS, VN en Rusland (het Kwartet) De bedoeling van dit akkoord was “de versoepeling van de mobiliteit van goederen en mensen binnen de Palestijnse Gebieden” en “ een internationale oversteek te openen op de grens tussen Gaza en Egypte die het binnenkomen en uitgaan van mensen onder Palestijnse controle stelt” en dit met de bedoeling “vreedzame economische ontwikkeling en de humanitaire situatie op het terrein” te bevorderen.

Deze overeenkomst moest de Palestijnen in staat stellen om de alle export van landbouwproducten vlot te laten verlopen en zelfs ervoor zorgen dat de bouw van een haven in Gaza kon starten. Ook moesten de gesprekken over een luchthaven in Gaza worden aangevat.

Kort na de ondertekening van het akkoord was er sprake van een zekere verbetering, maar al snel werden de bepalingen in het akkoord door Israël geschonden, omwille van veiligheidsredenen. De overwinning van Hamas, de inval in Gaza gevolgd door de aanval op Libanon, dreven de politieke spanningen opnieuw ten top. Het akkoord is dan ook grotendeels dode letter gebleven. De observatoren die in het kader van de European Border Assistance Mission die naleving van de bepalingen in het AMA monitoren, krijgen vaak te horen van de Israëli’s dat hun aanwezigheid aan bijvoorbeeld Rafah, niet nodig is, omdat de doorgang toch niet geopend wordt. Rafah bleef zo vanaf 25 juni 86% van de tijd gesloten voor menselijk verkeer. Slechts 4% van de oogst is geëxporteerd geweest in 2006. De rest is weggegeven of vernietigd. De Palestinian Economic Development Company schat de verliezen in de landbouw op 6 miljoen dollar.

Tussen Gaza en Westbank is vrachtvervoer onmogelijk en via Rafah is ook de export van goederen onmogelijk. Binnen de Westbank zijn het aantal fysieke obstakels verhoogd met maar liefst 44%: permanente controleposten, wegblokkades, vliegende checkpoints. Van de mogelijk komst van een zee- of luchthaven in Gaza is nu helemaal een sprake meer.

Het verlies op de handelsinkomsten wordt door de Palestinian Trade Center (Paltrade) geschat op meer dan 30 miljoen dollar in 2006.

Ilse Fannes
23/04/2007


 

Deel dit artikel