Het ngo-netwerk in West-Afrika: ‘Een platform voor internationale samenwerking en uitwisseling’

De zuidwerking van Bevrijde Wereld is veel meer dan enkel voedselzekerheid. Ook het stimuleren van uitwisseling en samenwerking tussen de partners in het zuiden staat op de agenda. In West-Afrika werkt Bevrijde Wereld al jarenlang samen met het grensoverschrijdende SADIO-netwerk, dat actief is in Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso en Guinee-Bissau. Voor tientallen West-Afrikaanse partnerorganisaties is het netwerk is een onschatbare bron van kennis, ondersteuning en uitwisseling rond levensbelangrijke thema’s als water en voedselzekerheid. Een interview met Lamine Diallo en Alassane Guissé, de tandem die de internationale werking van het SADIO-netwerk sinds jaar en dag in goede banen leidt.


Kunnen jullie de samenwerking tussen Bevrijde Wereld en het West-Afrikaanse ngo-netwerk even schetsen?

Alassane: “Het partnerschap tussen SADIO en Bevrijde Wereld gaat terug tot 1987. We hebben samen een hele weg afgelegd. Aanvankelijk concentreerden we ons, samen met de Senegalese partner GADEC, op de bouw van kleine dijken die het grondwater op een hoger peil brachten. De samenwerking is ondertussen grondig veranderd, maar de kern is nog steeds hetzelfde. Waterinfrastructuur vormt nog altijd een belangrijk onderdeel van onze programma’s in West-Afrika. Anno 2009 werken SADIO en Bevrijde Wereld in Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso en Guinee-Bissau. Ook lobbying bij overheden is nu een vast onderdeel van onze aanpak.”  
Lamine: “Naast waterinfrastructuur legt SADIO sterk nadruk op de uitbouw van een betere voedselsituatie en kleinschalige economische projecten. We willen niet enkel individuen meer kansen geven, maar ook watercomités en boerenorganisaties. Dat is capaciteitsversterking, een andere belangrijke pijler in de ontwikkelingsstrategie van Bevrijde Wereld en SADIO. Vorming en opleiding spelen daarin een belangrijke rol. Vroeger waren de Europese ngo’s ‘eigenaar’ van het project, nu worden lokale partners en dorpsgemeenschappen gestimuleerd om zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid in handen te nemen.”
Alassane: “Met SADIO willen we de aanwezige kennis en ervaring van onze partners ‘kapitaliseren’, zodat ze ook elders kan ingezet worden. Hierin speelt het netwerk een sleutelrol. De organisatie is een platform voor internationale uitwisseling van technische en praktische informatie.”

img_7051Het SADIO-netwerk stuurt aan op internationale samenwerking binnen de West-Afrikaanse regio. Zien jullie ook voordelen van een mogelijke politieke samenwerking tussen de West-Afrikaanse landen?
Alassane: “Natuurlijk. Het SADIO-netwerk toont dat het mogelijk is om over de grenzen heen specifieke problemen aan te pakken. De balkanisering* is een slechte zaak voor een duurzame ontwikkeling van de hele West-Afrikaanse regio. SADIO en Bevrijde Wereld werken met één budget voor vijf landen. Als er in Senegal tijdelijk een overschot is, kunnen we die middelen bijvoorbeeld meteen aanwenden in Burkina Faso, als dat nodig is. Zo’n internationale aanpak vergt natuurlijk een goede coördinatie en opvolging, maar het creëert ook transparantie. Wij zijn alvast voorstander van een soort West-Afrikaanse Unie. Het openen van de grenzen tussen een aantal landen zou alvast een hele stap vooruit zijn. Grenshandel kan een geweldige economische stimulans bieden voor arme regio’s.”

Subsidiërende overheden stimuleren ngo’s om in de toekomst een ‘multi-actorenbenadering’ te gaan hanteren. Dat wil zeggen dat SADIO bijvoorbeeld rechtstreeks met Europese overheden en grote internationale instellingen gaat samenwerken, zoals FAO en UNICEF. Op die manier wordt Bevrijde Wereld misschien een kleine partner voor SADIO…
Alassane: “Bevrijde Wereld blijft de komende jaren sowieso onze belangrijkste partner. Wat ons betreft, staat het partnerschap tussen SADIO en Bevrijde Wereld centraal in de gesprekken met grote internationale instellingen. SADIO en Bevrijde Wereld zijn samen gegroeid en geëvolueerd. De geschiedenis en de visie van beide organisaties lopen parallel, en da’s natuurlijk geen toeval. Dat geven we niet zomaar op.”

*de verdere opdeling van landen in kleinere, autonome regio’s, naar analogie met wat er gebeurde in ex-Joegoeslavië

Filip Polfliet (Communicatiemedewerker)

www.bevrijdewereld.be


infofiche-partnerlanden-w-afrika-2009web

Deel dit artikel