Hoe handicap opnemen in Millenniumdoelstellingen?

1 op 5 armen in de wereld heeft een handicap. Daarom is het cruciaal dat handicap wordt opgenomen in de Millenniumdoelstelling, wil men tegen 2015 de armoede terugdringen.
Om te illustreren dat elke Millenniumdoelstelling ook voor mensen met een handicap geldt, passen we  de 8 Millenniumdoelstellingen toe op  personen met een handicap.


Houdt u bij elke Millenniumdoelstelling rekening met de mensen met een handicap? Doe even de test.... 

1. Ban extreme armoede bij personen met een handicap en hun families. Tegen 2015 moeten personen met een handicap en hun familie vrij van armoede en discriminatie leven.
 
2. Realiseer inclusief basisonderwijs.
Tegen 2015 moeten alle kinderen met een handicap kwaliteitsvol basisonderwijs kunnen volgen in een gewone school met aangepaste ondersteuning, of  onderwijs op maat kunnen doorlopen, zodat ieder kind  zijn/haar mogelijkheden maximaal benut.

3. Bevorder gendergelijkheid voor vrouwen met een handicap.
Tegen 2015 moet sociale, economische en politieke discriminatie van vrouwen en meisjes met een handicap zijn weggewerkt.

4. Verminder de kindersterfte onder de kinderen met een handicap.
Tegen 2015 moet het sterftecijfer bij kinderen die geboren worden met een handicap of een handicap oplopen in hun eerste levensjaren, teruggedrongen worden met tweederden. Ook kinderen met een handicap hebben recht op leven.

5. Verbeter de gezondheid van moeders, ook van moeders met een handicap.
Moeders moeten de gepaste pre -en postnatale zorgen krijgen om het welzijn en de ontwikkeling van al hun kinderen te bevorderen. Gezinnen met een familielid met een handicap moeten de nodige ondersteuning krijgen.

6. Bestrijd HIV/AIDS, ook bij mensen met een handicap.
Tegen 2015 moet de verspreiding van HIV/AIDS bij personen met een handicap afgenomen zijn. Kinderen met een handicap die verweesd zijn moeten opgevangen worden door de gemeenschap.

7. Waarborg een toegankelijke en duurzame leefomgeving.
Tegen 2020 moet de leefsituatie van personen met een handicap en hun families die in extreme armoede leven sterk verbeteren. Mentale en fysieke toegankelijkheid tot allerlei voorzieningen zijn hierbij fundamenteel. 

8. Werk aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling.
Tegen 2015 moeten verantwoord bestuur en internationale samenwerking bijdragen tot meer toegankelijkheid, gelijke kansen en rechten voor mensen met een handicap, zoals burgerschap en economische rechten. programma's rond technische, economische en internationale samenwerking  moeten ook  personen met een  handicap bereiken.  Projecten rond microfinanciering, opleiding en werkgelegenheid zijn toegankelijk voor personen met een handicap en hun families. Personen met een handicap hebben toegang tot geneesmiddelen en hulpmiddelen die voor hen noodzakelijk zijn. Bij onderzoek naar en verspreiding van nieuwe technologie├źn - zoals de informatie- en communicatietechnologie - worden noden, behoeften van en toegankelijkheid voor personen met een handicap mee verrekend.

Anja de Greve  

Deel dit artikel