Internationale Vrouwendag: investeren in de toekomst van vrouwen
anticonceptiepilNaar aanleiding van Internationale Vrouwendag (8 maart) wil Sensoa, het expertisecentrum voor seksuele gezondheid, het gebrek aan vrijwillige toegang tot gezinsplanning aan de kaak stellen. Gezinsplanning lijkt misschien een oubollige term maar is brandend actueel in een wereld waar de reproductieve rechten van vrouwen nog steeds met de voeten getreden worden.

Elke vrouw zou het recht zou moeten hebben om over haar eigen toekomst te beslissen: over haar schoolcarrière, loopbaan, het krijgen van kinderen,... Voor miljoenen vrouwen kan gezinsplanning daarbij het verschil maken. Dat is zeker zo in het Zuiden, waar 40 procent van alle zwangerschappen ongepland zijn. Meer dan de helft van alle vrouwen tussen 15 en 49 wil een zwangerschap vermijden of meer tijd laten tussen de geboortes van hun kinderen. Ondanks die wens hebben 215 miljoen vrouwen geen toegang tot moderne anticonceptie.

Toegang tot gezinsplanning biedt vrouwen de mogelijkheid om vrij te kiezen of en wanneer ze kinderen willen. Gezinsplanning laat vrouwen toe hun kinderwens te combineren met andere toekomstplannen. Kleinere gezinnen beschikken over een groter inkomen dat hen toelaat om meer te investeren in de gezondheid en opleiding van hun kinderen. De mate waarin vrouwen zelf kunnen beslissen over het krijgen van kinderen en het gebruik van anticonceptie zijn dan ook fundamenteel voor de empowerment van vrouwen.

Dat toegang tot gezinsplanning bijdraagt tot de empowerment van vrouwen en tegelijkertijd een maatstaf is voor gendergelijkheid erkent ook UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. UNDP introduceerde in 2010 de Genderongelijkheid Index waarbij de reproductieve gezondheid van vrouwen één van de drie hoofdindicatoren is.

UNDP bracht de trends inzake gendergelijkheid van de afgelopen vijftien jaar in kaart. Uit dit overzicht blijkt dat verschillende partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zoals Bolivia, Peru en Ecuador, een hele weg hebben afgelegd. Anderzijds boeken landen zoals Burundi, Niger, Benin en RD Congo nauwelijks of geen vooruitgang inzake vrouwenrechten en gendergelijkheid. In die landen liggen de geboortecijfers erg hoog en komen tienerzwangerschappen veelvuldig voor.

In Benin bijvoorbeeld krijgt een vrouw gemiddeld 5,1 kinderen. De geboortecijfers behoren er tot de hoogste ter wereld en bijna de helft van de bevolking is er jonger dan 15 jaar. Nauwelijks 6 percent van de Beninse vrouwen gebruikt moderne anticonceptiemiddelen (tegenover 75% in België) terwijl één derde van de vrouwen een zwangerschap willen vermijden of uitstellen.

Hoewel toegang tot gezinsplanning veel gunstige effecten heeft op de brede samenleving wordt er onvoldoende aandacht aan besteed. De overweging om al dan niet te investeren in gezinsplanning speelt zich niet af in een vacuüm. Het opent het debat over de verantwoordelijkheid van overheden en donoren op het vlak van gezondheid en onderwijs.

Het houdt een erkenning in van de reproductieve rechten van vrouwen (inclusief het recht op abortus, in veel landen illegaal) en de seksualiteit van jongeren (nog steeds een taboe). Het vertrekt vanuit de overtuiging dat vrouwen het recht hebben om op een volwaardige manier te participeren aan de samenleving.

Die rechtenbenadering is geen verbaal stokpaardje van de internationale gemeenschap maar gaat over heel concrete zaken zoals de toegang tot voorbehoedsmiddelen, seksuele vorming en de mogelijkheid voor vrouwen om hun stem te laten horen. Laat op Internationale Vrouwendag hun eisen gehoord worden en hun stem luider klinken.
  • Klik hier voor meer info over de Genderongelijkheid Index van UNDP

Deel dit artikel