IPS: Menselijke ontwikkeling vertraagt in Latijns-Amerika

Van alle ontwikkelende regio's heeft Latijns-Amerika de hoogste graad van menselijke ontwikkeling, blijkt uit het recentste Human Development Report van de Verenigde Naties. Maar de jongste jaren is er weinig vooruitgang geboekt.De menselijke ontwikkelingsindex meet de levensduur, de levensstandaard en het onderwijsniveau op een schaal van 0 tot 1 (een hoger cijfer betekent een hogere graad van menselijke ontwikkeling). In Latijns-Amerika bedroeg die in 2013 gemiddeld 0,74, tegenover 0,73 in 2010. Chili presteert het best met 0,82, gevolgd door Cuba en Argentinië (beide 0,81). Haïti, Nicaragua en Honduras bengelen onderaan.

Het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) waarschuwt wel dat de menselijke ontwikkeling sinds 2008 met 25 procent vertraagd is in de regio. Ondanks de grote daling van de ongelijkheid, blijft de regio de meest ongelijke ter wereld op het vlak van inkomensverdeling.

"Vanwege de uitbreiding van het onderwijs en publieke herverdeling voor de armen nam de ongelijkheid in Latijns-Amerika en de Caraïben af", zegt het recentste Human Development Report, dat gegevens van 187 landen analyseert.

Goede genderresultaten

Het rapport meldt dat er tussen 1990 en 2012 vier Latijns-Amerikaanse landen waren met toenemende ongelijkheid, veertien waar de ongelijkheid daalde en twee zonder duidelijke tendens. In veertien landen bereikt de multidimensionale armoede bijna 7 procent, terwijl 9,5 procent zich in de risicozone bevindt.

Ondanks de grote productiviteitsgroei bleven de reële lonen in de wereld ongeveer gelijk. In Latijns-Amerika daarentegen stegen ze tussen 2000 en 2011 met 15 procent. Ook het aantal kwetsbare banen en werkende armen nam af.

Opvallend is verder dat Latijns-Amerika goed presteert op het vlak van gendergelijkheid. Argentinië, Barbados en Uruguay bevinden zich onder de 16 landen in de wereld waar de menselijke ontwikkelingsindex voor vrouwen gelijk aan of hoger is dan die van mannen.BRON:
IPS
IPS DOOR:

Deel dit artikel