Israël weigert Belgische NGO- werker toegang

 

Dinsdag, 26 september 2006

De Israëlische autoriteiten hebben vandaag de 32-jarige Roel F. uit Aartselaar  meer dan 24 uur in een Israëlische cel vastgehouden en hem daarna naar Budapest uitgewezen. Roel werd maandag morgen om 5u vastgehouden op de luchthaven van Tel Aviv toen hij terugkwam van een congres in Budapest.

Roel werkt al meer dan een jaar als vrijwilliger in Jeruzalem. Hij is verantwoordelijk voor de jeugdwerking van een Palestijnse Organisatie“the Orient House” en begeleidt sociale projecten voor Palestijnse jongeren in Jeruzalem.
Enkele dagen geleden reisde Roel als vertegenwoordiger van zijn organisatie af naar Budapest om er een congres bij te wonen. Hij nam een terugvlucht van Budapest naar Tel Aviv, om van daaruit terug naar Jeruzalem te reizen. Bij de paspoortcontrole werd Roel voor ondervraging weggeleid. De Israëlische luchthavenautoriteiten kondigden vervolgens botweg aan dat Roel de toegang tot het grondgebied van Israël geweigerd was. Hij werd in het detentiecentrum van de luchthaven opgesloten.

Geen alleenstaand feit

De Belgische Ambassade in Tel Aviv werd op de hoogte gebracht, maar zij kunnen weinig doen.  Wat Koen overkomt, is geen alleenstaand feit.  Dagelijks wordt tientallen mensen die niet de Israëlische nationaliteit bezitten de toegang tot Israël geweigerd op allerlei gronden, maar meestal onder het mom van veiligheidsredenen. De Israëlische Autoriteiten verwijten Roel illegaal te werken op Israëlisch grondgebied.  Roel beschikte inderdaad slechts over een toeristenvisum dat hij driemaandelijks hernieuwde. Hij bevindt zich als zovele andere NGO-werkers in een juridisch vacuüm: wie probeert zich in regel te stellen en een werkvisum of vrijwilligersvisum te verkrijgen, wordt systematisch afgewezen. Het Israëlisch Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft immers enkel een werkvisum aan werknemers van Israëlische werkgevers. Menig NGO-werker en vrijwilliger werkten daarom met het statuut van een toeristenvisum en werd gedwongen om driemaandelijks even het land te verlaten.  Deze manier van werken hebben de Israëlische Autoriteiten steeds aanvaard, maar nu blijkbaar niet meer. Delphine Thizy, een Franse NGO-werkster heeft er 5 dagen cel opzitten.  Zij vecht haar uitwijzing aan en moet begin november voor een Israëlische rechtbank verschijnen.  Roel wenste niet in beroep te gaan tegen zijn uitwijzing, omdat de juridische kosten hoog oplopen en zijn werkgever deze niet kan bekostigen. 

Palestijnen met dubbele nationaliteit

Achter deze maatregel schuilt een bewuste politiek, want niet alleen buitenlandse ontwikkelingswerkers worden geviseerd, maar meer nog de Palestijnen met een dubbele nationaliteit, mensen die tevens een meestal Europese of Amerikaanse nationaliteit hebben. Als zij  de bezette gebieden verlaten hebben voor een reis, worden zij sinds juni ’06 de toegang ontzegd. 

Ook in deze gevallen maakt de Israëlische autoriteit gebruik van een bewust gecreëerde leemte in de regelgeving om de grenzen af te sluiten. Na de bezetting van de Palestijnse Gebieden in 1967 besliste Israël dat elke Palestijn die op dat ogenblik niet in het land verbleef, zijn verblijfsrecht verloor. Sindsdien zijn velen met een toeristenvisum teruggekeerd naar de Palestijnse Gebieden, zijn er getrouwd en hebben er hun leven uitgebouwd. B’Tselem, een Israëlische mensenrechtenorganisatie, schat dat ongeveer 16.000 Palestijnen illegaal in de Palestijnse gebieden wonen.  Deze mensen hebben overigens geen andere keuze. B’Tselem schat dat Israël sinds het uitbreken van de tweede Intifada in september 2000 ruim 120.000 aanvragen voor gezinshereniging heeft geweigerd.

Israël verantwoordt deze maatregelen vanuit veiligheidsmotieven, maar blijft in gebreke om daar meer uitleg over te verstrekken. Meer aannemelijk is dat deze maatregel ingegeven is door de bekommernis om de druk op de Palestijnse gebieden op te voeren en zoveel mogelijk te isoleren. Palestijnen met dubbele nationaliteit en buitenlanders zijn precies degenen die contacten hebben met NGO's en het buitenland. Mensen met dubbele nationaliteit hebben zijn meestal "rijkere mensen" in deze reeds verpauperde samenleving en brengen dus nog wat geld binnen.

Meer informatie :
Campaign for the Right of Entry/Re-Entry
B’Tselem  

Deel dit artikel