Jaarvergadering van IMF en Wereldbank loopt ten einde – protest groeit

Vandaag liep de jaarvergadering ten einde. De laatste speeches in de plenaire zitting worden gehouden en gisteren rond 16.30 was België aan de beurt. Het was Guy Quaden - gouverneur van de Nationale Bank - die de toespraak bracht, want Minister van Financiën Reynders is al enkele dagen geleden vertrokken.

In de plenaire vergaderingen gaat het er nooit levendig aan toe want de speeches worden gewoon afgelezen en zijn enkele uren later op de website van IMF en WB te vinden. In deenorm grote zaal vielen vooral de massalege stoelen op. Toeschouwers zijn er nauwelijks en de meeste van de landendelegaties sturen gewoon hun kat. Een handvol van de vertegenwoordigers die zeer binnenkort aan de beurt zijn om te spreken vullen de 186 lege stoelen.

In de straten van Istanbul ging het er woeliger aan toe. Er zijn al een aantal dagen op rij kleinere betogingen en gisteren kwamen er meer dan 2000 mensen op straat. Ook de vakbonden betoogden mee. Het eindigde in rellen. Een honderdtal betogers werd opgepakt.
Ook het Belgisch consulaat, dat op 40 meter van ons hotel ligt, deelde in de klappen. Het politiehokje aan de ingang ligt er nu horizontaal bij en het glas van de berichtenborden moesten het ontgelden. Het traangas drong zelfs de vergaderruimte van ons hotel binnen, waar juist een vergadering van NGO’s aan de gang was. Noodgedwongen moest iedereen naar zijn kamer om zijn ogen uit te wassen.1. Vertegenwoordiging in Wereldbank en IMF

Ook de vergaderingen van het IMFC en het DC liepen alles behalve vlekkeloos. Het akkoord over het communiqué, dat een aantal beslissingen van de recente G20 zou overnemen, werd op het allerlaatste ogenblik teug in vraag gesteld door de zgn BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China).
Blijkbaar zijn zij niet echt tevreden omtrent de verschuivingen in het stemmenaantal dat in Pittsburgh werd afgesproken en willen ze verder gaan. Uiteindelijk is men bij de oorspronkelijke tekst gebleven, maar daarmee zijn de spanningen nog lang niet opgelost. Wordt zeker en vast vervolgd.

Voor de Wereldbank wil men tegen de lentevergadering van volgend jaar een akkoord bereikt hebben. De pariteit tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen komt er zo goed als zeker aan bod. Er zijn heel wat discussiepunten. Bijvoorbeeld voor de berekening van het nieuwe stemmenaantal speelt de grootte van de economie een belangrijke rol, maar er is discussie over de manier waarop die moet worden uitgedrukt. Ook vinden de ontwikkelde landen dat Saoedi-Arabië en Koeweit oververtegenwoordigd zijn en zij willen pas iets inleveren als die twee landen dat ook doen. Er zal de komende maanden dus nog heel wat onderhandeld moeten worden.2. Ook over de kapitaalsverhoging van de Wereldbank is er geen akkoord.

De ontwikkelde landen vinden oa dat de middeninkomenslanden, en zeker de BRIC landen, te weinig bijdragen aan de middelen voor IDA ( International Development Agency) die goedkope leningen geeft aan de minst-ontwikkelde landen. Europa heeft 30 % van de stemmen in de WB, maar levert wel 60 % van de middelen voor IDA. De Verenigde Staten dragen ook veel minder bij dan hun gewicht in de WB zou doen veronderstellen. Europa wil hier verandering in zien. Daarom dat ze, als een soort stimulus voor andere landen om bij te dragen, willen dat er bij de bepaling van het stemmenaantal rekening wordt gehouden met de IDA bijdrage van een land.

Maar er is onderhuids ook ongenoegen omtrent de huidige Voorzitter, de Amerikaan Zoellick. Zijn relatie met de Dagelijkse Raad van Bestuur is verre van goed, maar men verwijt hem ook een gebrek aanvisie. Men vindt dat hij teveel nadruk legt op het verhogen van middelen, maar daar geen strategische visie tegenover stelt omtrent welke prioriteiten de Wereldbank heeft en waar haar meerwaarde ligt.3. Eén van de aandachtspunten van de Ngo’s was de herziening van het energiebeleid van de WB.
Dit proces is nu van start gegaan en we hebben reeds onze bezorgheden (er ligt reeds een eerste conceptnota op tafel) hieromtrent ter sprake gebracht bij de Belgische en Europese vertegenwoordigers.
Aan de ene kant investeert de Wereldbank meer dan ooit in energie gebaseerd of fossiele brandstoffen. Er is de laatste jaren bijv. een grote stijging van de middelen voor de bouw van steenkolencentrales.
En anderzijds wil de WB zich opwerpen als de kampioen die vecht tegen de Klimaatverandering. Twee rollen die volgens ons niet samengaan.

De Ngo’s en 11.11.11 zullen het proces, dat bijna twee jaar zal duren van zeer nabij volgen. In dat kader is het verontrustend dat de WB heeft aangekondigd opnieuw actief te worden in de bouw van grote waterkrachtcentrales.4. De discussies omtrent een mogelijk nieuwe schuldencrisis kregen ook de nodige aandacht
en in december gaan de Europese groepen rond de tafel zitten om een werkplan hieromtrent uit te werken.
Het IFC ( Internationaal Finance Cooperation), de privé arm van de WB gaat zijn richtlijnen voor projecten herzien. Een eerste consultatie had hieromtrent plaats in Istanbul. Deze richtlijnen zijn van groot belang voor het Zuiden want zij bepalen aan welke Standaarden een project al of niet moet voldoen ivm milieu, bescherming van de bevolking die impact van het project ondervindt etc.De IFC standaarden vormen tevens het richtpunt voor de banken en de privé ondernemingen.


Er is dus veel werk aan de winkel de komende maanden.

Pol Vandevoort- 11.11.11 Beleidsmedewerker IFI’s en Schulden
Woensdag 7/10/09

Deel dit artikel