Japan leert G8-collega’s energie te besparen

Klimaatverandering staat hoog op de agenda van de G8-top die op 7 juli op het Japanse eiland Hokkaido begint. De deelnemers kunnen er kennis maken met een reeks Japanse initiatieven om het energieverbruik binnen de perken te houden.


Neem nu het ‘Cool Biz’-initiatief. Japanse ambtenaren, die normaal piekfijn gekleed zijn, worden op warme dagen aangemoedigd zonder pak en das te werken. Daardoor kan de airconditioning lager gezet worden of zelfs helemaal uitgeschakeld blijven. Het initiatief dateert van 2005, en vorig jaar begonnen ook drie grote banken mee te doen. Veel Japanners hebben het er wel nog altijd moeilijk mee in hemdsmouwen achter hun bureau te gaan zitten.

De ‘Ik verplicht me tot een CO2-reductie van 1 kilogram per dag per persoon’-beweging zet ook Japanse gezinnen ertoe aan de airconditioning minder in te schakelen en op andere manieren energie te besparen. De Japanse overheid is er al in geslaagd verrassend veel mensen te mobiliseren voor dergelijke initiatieven. Het Team Min Zes Procent, dat wordt geleid door premier Yasuo Fukuda, telt al 18.500 bedrijven en meer dan 2 miljoen individuele leden die allemaal hebben beloofd mee te hepen de Japanse CO2-uitstoot te verminderen. De Diet, het Japanse parlement, heeft overigens onlangs een wet over energiebesparing goedgekeurd die burgers verplicht zich te houden aan maatregelen om brandstof en stroom te sparen.

Toch zet dat voorlopig allemaal weinig zoden aan de dijk. De Japanse CO2-uitstoot is in vergelijking met 1990 nog met 6,2 procent toegenomen.

Hergebruik

Op andere vlakken komt Japan beter voor de dag. Het land is erin geslaagd zijn afvalproductie te verminderen van 100 miljoen tot 40 miljoen ton per jaar. De Japanse staalindustrie gebruikt voor 90 procent gerecycleerde grondstoffen, de krantensector haalt 70 procent. Dat gebeurt uit eigenbelang, want Japan heeft nauwelijks grondstoffenvoorraden en wil minder afhankelijk worden van dure import. Maar ook het milieu vaart er wel bij.

Japan hoopt tijdens de G8-top de andere grote industrielanden ook verdere engagementen te laten nemen voor het hergebruik en de recyclage van grondstoffen. Twee jaar geleden werden de G8-leiders het er in Sint-Petersburg al over eens daarvoor streefdoelen vast te leggen.

Verder gaan

Japanse politici uit de oppositie vinden dat hun regering weinig heeft om echt trots op te zijn. Op het vlak van hernieuwbare energiebronnen staat Japan nog nergens, schampert Wakako Hironaka van de Democratische Partij. Hironaka heeft een wetsvoorstel ingediend dat Japan zou verplichten tegen 2050 60 procent minder CO2 te produceren dan in 1990.

In de slotverklaring van de internationale klimaattop van Bali in 2007 verklaarden de rijke landen zich in een voetnoot bereid te bekijken of ze hun CO2-uitstoot tegen 2020 met 25 tot 40 procent kunnen verminderen. Japan, Canada en de Europese Unie zouden een engagement willen om de wereldwijde uitstoot tegen 2050 te halveren.

De Verenigde Staten willen zich niet vastleggen zolang grote groeilanden als China, India en Brazilië niet beloven hun uitstoot te reduceren. Die landen willen dan weer dat de rijke landen ambitieuze interim-doelstellingen afspreken. Op 9 juli zitten de G8-leiders op Hokkaido samen met Australië, Brazilië, China, India, Indonesië, Mexico, Zuid-Korea en Zuid-Afrika om over de zaak te overleggen.

BRON:
http://www.ipsnews.be

IPS DOOR:

Deel dit artikel