Jose David Sanchez Murillo: slachtoffer van willekeurige rechtsbedeling

Van 18 tot 24 juli onderzoekt een Internationale missie, o.m. met deelname van CIFCA, de mensenrechten in Honduras. Voor Belgie neemt o.a. Ellen Verreyt van Wereldsolidariteit deel aan de delegatie. Dagelijks brengen zij verslag uit.

Jose David Sanchez Murillo: slachtoffer van willekeurige rechtsbedeling
Internationale mensenrechten-missie naar Honduras
Persbericht nr. 4 - Tegucigalpa: 22 juli 2009

Op 5 juli 2009, werd de jonge Obeth Isis Murillo, 19 jaar oud, gedood op de luchthaven van Tegucigalpa, toen het leger toesloeg op demonstranten die aan het wachten waren op de terugkeer van de afgezette president. Het Hondurese rechtsbestel heeft tot op de dag van vandaag nagelaten de schuldigen te identificeren die, al dan niet uit nalatigheid, verantwoordelijk zijn voor criminele activiteiten en voor deze moord.

Op 9 juli van deze maand echter, is het Hondurese gerecht, wel overgegaan tot arrestatie van de vader van het slachtoffer, Jose David Sanchez Murillo, toen hij getuigde voor het Bureau voor de Rechten van de Mens over de moord op zijn zoon.

Jose David, vader van 12 kinderen, is pastor van de missiewerking Cristo Misionera de la Colonia Villeda Morales, lid van de ecologistische beweging Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) en maakt deel uit van de organisatie ter verdediging van de mensenrechten COFADEH.

Jose David werd gevangen genomen op grond van een aanhoudingsbevel dat dateert van 18 mei 2007, wegens het niet naleven van de voorwaarden die hem waren opgelegd door het Gerecht, in het kader van een lopende strafzaak wegens vermeende moordpoging. De missie constateert dat de niet-naleving van deze voorwaarden nooit werd gemeld aan een magistraat, noch dat er ooit enige waarschuwing werd gegeven. Jose David Murillo verliet het land meer dan eens, zonder problemen, na die datum. De strafrechtelijke vervolging werd slechts hervat na zijn aanklacht omtrent de dood van zijn zoon.

De missie bezocht Jose David Murillo op 21 juli in het Centrum voor Strafrecht te Juticalpa, Olancho, waar hij wordt vastgehouden. Het werd haar door de gevangenisautoriteiten niet toegestaan zijn getuigenis te filmen, noch om een foto te nemen.

Op dezelfde 21 juli werd een openbare hoorzitting gehouden over de herziening van de voorlopige hechtenis, waarbij zijn advocaat de aanwezigheid van zijn cliënt eiste samen en een vervangende maatregel waardoor zijn cliënt de voorlopige vrijheid zou kunnen bekomen. Echter, het Gerechtshof van Juticalpa, Olancho, besloot hier niet op in te gaan en het voordeel van zijn vrijlating niet toe te kennen, omdat ze geen garanties zou hebben dat de voorwaarden van een voorlopige vrijlating niet omzeild zouden worden, hoewel een politieverklaring van 17 juli 2009 meldt dat er geen sprake is van een misdaad of wanbedrijf en dat er op 16 juli 2009 geen meldingen zijn van eerdere veroordelingen.

De missie had toegang tot het dossier en vond dat in het proces verschillende procedurele onregelmatigheden zijn begaan, die een negatieve invloed hebben uitgeoefend op zijn recht op verdediging en op zijn recht op het vermoeden van onschuld en persoonlijke vrijheid.

De oorsprong van de strafvervolging zou een geschil tussen buurfamilies zijn dat plaatsgreep in 2004. De missie was in de gelegenheid de klager van destijds te interviewen, die zei dat de geschillen met zijn buren reeds werden bijgelegd, dat ze vrienden geworden zijn met Jose David en zijn gezin en dat de arrestatie destijds gebeurde op beschuldiging van moordpoging, terwijl hij enkel maar een persoon verwonde in een schermutseling.

De missie stelt vast dat het besluit van de rechtbank geen rekening houdt met het gebrek aan bewijs voor het risico op ontsnapping of van andere risico’s die zouden kunnen dienen als rechtvaardiging voor de vrijheidsberoving; onder andere gaat het Hof voorbij aan het feit dat hij zich vrijwillig bij de rechter aanbood toen hij vernam dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd geopend, is hij altijd op hetzelfde adres blijven wonen, is hij niet op de vlucht geslagen en heeft hij steeds gewillig samengewerkt met het gerecht om getuigenis af te leggen over de buitenwettelijke executie van zijn zoon. Dit alles in combinatie met de tragische persoonlijke situatie waarmee Jose David Murillo en zijn gezin geconfronteerd werden door de dood van Isis Obeth.

De missie stelt vast dat de institutionele disfunctionaliteit van de Staat van Honduras ertoe leidt dat onschuldige mensen bestraft worden, terwijl straffeloosheid gegarandeerd wordt voor degenen die ernstige schendingen van de mensenrechten hebben begaan en van diegenen die zich keren tegen de constitutionele orde en wettelijkheid in Honduras.


Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken)

Bijkomende informatie over de Internationale mensenrechtenmissie in Honduras.

De missie bestaat uit 15 personen die werkzaam zijn binnen de volgende organisaties en netwerken:

Internationale Federatie van Mensenrechten (FIDH), het Center for Justice and International Law (CEJIL), Kopenhagen-initiatief voor Midden-Amerika en Mexico (CIFCA), FIAN International, het Inter-Amerikaans Platform voor Mensenrechten, Democratie en Ontwikkeling (PIDHDD), het adviesbureau voor de mensenrechten en Ontheemden (CODHES-Colombia), Oostenrijk-Suedwind, mensenrechten Instituut van de Universidad Centroamericana Jose Simeon Cañas (IDHUCA -El Salvador), de Vereniging voor de Mensenrechten in Peru (APRODEH), het Institute for Policy Studies omtrent Latijns Amerika en Afrika (IEPALA, Spanje), de Nationale Coördinator voor de Mensenrechten van Peru, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Wereldsolidariteit (België), IBIS (Denemarken).

De missie startte op 18 juli en duurt tot 24 juli. De hoofddoelstelling van de missie is de verificatie van de situatie van de mensenrechten na de staatsgreep die de grondwettelijk verkozen president Manuel Zelaya verdreef en vervolgens een de facto regime installeerde.

Gedurende deze week zullen de deelnemers aan deze missie vergaderingen hebben met mensenrechtenorganisaties , sociale bewegingen, internationale gemeenschap, en (alternatieve /resistente) persorganen . Ook zal zij zich verplaatsen naar verschillende regio’s in het land. De hoofdbelangrijkste aanbevelingen en bevindingen zullen kenbaar gemaakt worden op het einde van het bezoek in een persconferentie ( één in Tegucigalpa, El Salvador en Mexico D.F.) , er zal vervolgens ook een volledig rapport gepresenteerd worden aan de verschillende internationale organisaties en het bredere publiek.

Contactpersonen:
Viviana Krsticevic (1) 202 651 0706
Luis Guillermo Pérez Casas (504) 96426245
Martin Wolpold-Bosien (504) 96593265

Deel dit artikel