Klimaattop in Lima 2014

Klimaattop in Lima 2014

Van 1 tot 12 december 2014 vindt in Lima de COP20 plaats, de twintigste VN-onderhandelingsronde over klimaatverandering. Deze bijeenkomst is erg belangrijk, want ze moet het pad effenen voor het nieuwe wereldwijde klimaatakkoord dat in 2015 op de VN-klimaatconferentie in Parijs afgesloten zal worden.

Dat nieuwe akkoord heeft als voornaamste doelstelling de uitstoot van broeikasgassen terugdringen na 2020, en het moet datzelfde jaar in werking treden. Hoe beter de onderhandelingen in Lima verlopen, hoe ambitieuzer en efficiënter het nieuwe akkoord zal zijn. Zonder goed resultaat in Lima, komt er geen cruciaal  klimaatakkoord in Parijs 2015.

Op deze pagina kan je de onderhandelingen en alles wat errond gebeurt op de voet volgen aan de hand van analyses, foto's, video's, enz...