Loopt de Millenniumtop 2005 uit op een fiasco?

De Milleniumtop 2005 vindt plaats van 14 tot 16 september op het VN-hoofdkwartier in New York. Op de Top zullen de implementatie van de Millenniumverklaring en de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG's) geƫvalueerd worden en normaal gezien zouden er bijkomende engagementen ter realisering van de doelen beloofd worden. In het kader hiervan zijn regeringen al sinds maart begonnen met te onderhandelen over een statement. Het onderhandelingsproces bevindt zich momenteel in de laatste fase maar de uitkomst ervan is allesbehalve duidelijk.


Op 21 maart besloot Secretaris-Generaal Kofi Annan in zijn verslag "In Larger Freedom" dat de doelen van de Millenniumverklaring bereikt kunnen worden maar dat lidstaten de politieke wil aan de dag moeten leggen om in 2005 enkele specifieke, concrete beslissingen te nemen. Gebaseerd op Annans verslag en het Sachs-rapport van het UNDP begonnen VN-missies te onderhandelen over een statement waarin die beslissingen genoteerd staan (genaamd 'draft outcome document').

Sinds maart verricht Ann De Jonghe, politiek mederwerkster van Broederlijk Delen, politiek lobbywerk rond dit statement en geeft ze de VN-missies de verwachtingen van Broederlijk Delen in verband met de Top mee. Zo haalt ze bij de missies aan welke zaken in het ontwerp moeten veranderd, geschrapt of toegevoegd worden, zodat de verwachtingen van de civiele maatschappij beter naar voren zouden komen.

De VN-missies debatteerden over dit statement in de Algemene Vergadering van 19-22 april, 25-28 april en 27-28 juli. Op basis van deze discussies werd het ontwerp aangepast. Het meest recente ontwerp dateert van 5 augustus en normaal gezien had de laatste onderhandelingsronde eind augustus moeten plaatshebben. Maar daar staken de VS een stokje voor.

Vlak voor de laatste onderhandelingsronde kwamen zij aanzetten met een hele waslijst van punten die aangepast moeten worden vooraleer de VS het statement zouden ondertekenen.

Een van die punten is dat de VS geen enkele referentie meer naar de Millenniumdoelstellingen in het statement willen hebben, laat staan de belofte om meer geld aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Dat zette een spiraal van verzet in gang, want nu willen ook andere landen de tekst radicaal herzien en is de uitkomst van het statement koffiedik kijken. Misschien komt er zelfs geen statement of slechts een vage verklaring om te verbergen dat er geen overeenkomst gevonden is.

De gemoederen in New York lopen dan ook hoog op en het resultaat van de onderhandelingen is erg onduidelijk. Nu al staat vast dat de versie van 5 augustus stevig zal "uitgedund" worden. Bovendien worden ngo's niet meer bij de onderhandelingen betroken, zijn ze niet welkom op de top zelf en ziet het er naar uit dat die paragrafen waar ngo's maandenlang over hebben onderhandeld weer uit de tekst zullen verdwijnen. Het ziet er dus dik naar uit dat de top op een fiasco zal uitdraaien.

Lees hier wat er in het document staat over de eisen van Broederlijk Delen rond hulp, schuld en handel.

Deel dit artikel