Miljarden voor fossiele energie

Meer dan 40 miljard euro, zo veel investeren de vier grootste banken in België nog altijd in fossiele brandstoffen. Met de lancering van een nationale campagne roept de Klimaatcoalitie BNP Paribas, ING, KBC en Belfius op om deze middelen weg te halen uit de fossiele brandstoffenindustrie en te investeren in duurzame energiebronnen.

"Hoewel de globale investeringen in duurzame energie jaar na jaar blijven toenemen, zijn die in fossiele energie nog veel te hoog", zegt Laurien Spruyt, co-voorzitster van de Klimaatcoalitie. "Steeds meer mensen verzetten zich hiertegen. Met deze campagne willen we hun een stem geven en de banken aansporen om investeringen te herzien."

Uit onderzoek in opdracht van de Klimaatcoalitie, waar 11.11.11 lid van is, blijkt dat onze vier grootste banken de fossiele brandstoffen stevig blijven financieren. Voor de 100 grootste bedrijven uit de sector hebben ze meer dan 40 miljard euro veil. Bijna de helft van dit bedrag (19,41 miljard euro) gaat nog steeds naar steenkool, de meest vervuilende fossiele energiebron.

(miljard euro)BNP ParibasINGKBCBelfius
Leningen 6,01 3,26 0,38 -
Uitgifte van obligaties en aandelen 19,76 3,80 0,17 -
Aandelen in portefeuille 4,61 0,09 1,67 0,70 (via Candriam)
Totaal 30,37 7,14 2,22 0,70

"De wetenschappelijke consensus is nochtans duidelijk: we moeten dringend af van onze fossiele verslaving als we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen", zegt Mathieu Soete, campagneverantwoordelijke voor divestment bij Greenpeace België. "De banken hebben trouwens een cruciale rol te spelen in de broodnodige transitie naar een economie en samenleving met 100% hernieuwbare energie. Daarom lanceert de Klimaatcoalitie op www.bankroute.be een petitie die klanten en burgers uitnodigt om hun bank op de juiste route te helpen zetten."

Naast de schade aan klimaat, mens en milieu, erkennen steeds meer experten ook het financiële risico van investeringen in fossiele energie. Zo wees BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder, op het gevaar van 'stranded assets': fossiele energiebronnen of -centrales die in de komende jaren meer zullen kosten dan ze opbrengen.

Als we uitgaan van het koolstofbudget dat ons nog rest op basis van het klimaatakkoord van Parijs, moet 85% van de vandaag gekende steenkool-, olie- en gasvoorraden in de grond blijven zitten. Deze zijn economisch gezien dus niets meer waard. Hierin nog verder blijven investeren zou getuigen van onverantwoord financieel beleid.

Kom in actieTeken de petitie en zet je bank op de juiste route.

Deel dit artikel