N-VA: steun de Gaza-vloot!

Volgens N-VA-kopstuk Jan Jambon is de internationale Gaza-vloot een vorm van terrorisme die moet veroordeeld worden. De N-VA is een partij die beweert de rechten van volkeren hoog in het vaandel te dragen. Tijd dus om kleur te bekennen. Vrede vzw roept de N-VA daarom op om consequent te zijn en de Gaza-vloot die opkomt voor Palestijnse rechten te steunen.

Beste leden van het partijbestuur,
Beste parlementsleden,

belgium_to_gaza_2011Eind juni zet een vloot van 12 boten koers naar Gaza. Het gaat om een internationaal initiatief dat de Israëlische blokkade tegen de Gaza-strook aan de kaak wil stellen. Er varen ook vier Belgen mee van het platform Belgium to Gaza op de Australisch-Belgisch-Canadese-Deense boot die de naam Tahrir draagt.

Volgens een artikel op de website van 'Joods Actueel' heeft N-VA-kamerlid Els De Mol minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere daarover ondervraagd. Daarbij zou ze gezegd hebben dat de Gaza-vloot een vorm van provocatie is. Hetzelfde artikel citeert Jan Jambon als volgt: "Wij zien dergelijke actie als een vorm van terrorisme en veroordelen dit ten stelligste. We weten nog dat er vorig jaar terroristen aan boord zaten, daarom veroordelen wij dit initiatief". Jambon stelt in het artikel dat het om een standpunt van de N-VA gaat.

Het standpunt van de N-VA verwondert me ten zeerste. Op 24 maart 2011 stelde Europarlementslid Frieda Brepoels nog dat de EU dringend moet "eisen dat alle illegale belemmeringen voor ontwikkeling in de opbouw van Palestijnse instellingen zowel op de Westoever als in Gaza worden verwijderd". De N-VA zegt dat het de rechten van volkeren hoog in het vaandel draagt. De Palestijnse bevolking leeft al decennia onder bezetting. Van een partij als de N-VA zouden we mogen verwachten dat ze opkomt voor de rechten van de Palestijnen en de initiatieven daartoe steunt.

De Gaza-vloot is een humanitair en solidariteitsinitiatief. Het wil het embargo tegen de Gaza-strook, dat nu al vijf jaar bestaat, aanklagen en ook noodzakelijke hulpgoederen leveren aan de Palestijnse bevolking. Het gaat om een duidelijk vreedzaam initiatief. De opvarenden kiezen bewust voor geweldloosheid.

De beschuldigingen van terrorisme is de zaken op zijn kop zetten. Een commissie van de VN-Mensenrechtenraad onder leiding van Karl-Hudson Phillips stelde een onderzoek in naar het incident op de Mavi Marmara vorig jaar waarbij negen opvarenden omkwamen. Volgens haar rapport zochten slechts enkele opvarenden hun toevlucht tot stukken hout en dat om zich te verdedigen tegen soldaten van het Israëlische leger, dat verantwoordelijk was voor het geweld

De Commissie wees het Israëlische leger daarentegen met de vinger dat "ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht" beging. De aanwijzingen waren voldoende duidelijk, zo concludeerde de onderzoekscommissie, om de vervolging in te stellen voor "misdrijven zoals opzettelijke levensberoving, foltering of onmenselijke behandeling en het moedwillig veroorzaken van hevig lijden of ernstig letsel aan lichaam of gezondheid".

Ik schrijf u omdat ik graag duidelijkheid wil krijgen over het standpunt van de N-VA. Ik verzoek uw partij meteen om het initiatief te steunen, dat tenslotte in eerste instantie het respect voor het internationaal (humanitair) recht vraagt.

alvast bedankt,

Ludo De Brabander, Vrede vzw

p.s. Meer info over Belgium to Gaza en de internationale vloot vindt u op:

http://www.belgiumtogaza.com/ en http://www.freegaza.org/

Vrede DOOR:

Deel dit artikel