Nierdonoren zijn meestal vrouwen

NEW DELHI: Bij 80 procent van de ongeveer 4.000 niertransplantaties die in een jaar tijd in India werden gedaan, was de donor een vrouw. Als het gaat om nierdonaties aan echtgenoten, is meer dan 90 procent van de donoren vrouw.
link naar foto

?Dat heeft te maken met positie van de vrouw?, verklaart Sandeep Guleria, universitair docent aan het prestigieuze All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in New Delhi. ?Nieren worden gedoneerd uit liefde, maar het komt maar zelden voor dat een man een nier aan zijn vrouw doneert.? Anju Babuta (33) werd geboren met een beschadigde linkernier. Nadat haar tweede nier beschadigd raakte tijdens een zwangerschap, werd ze gedialyseerd. In 2006 vertelden de artsen haar dat een niertransplantatie noodzakelijk was. Haar man, die beloofd had een nier af te staan, hield zijn belofte niet. Hij vond dat er in ieder geval één sterk persoon in de familie moest zijn, zegt Babuta. Ze kreeg uiteindelijk een nier van een overleden 14-jarige jongen, wiens familie toestemming had gegeven voor donatie.

Dienstbaar

?Vrouwen hoeven nooit lang na te denken als hen gevraagd wordt een offer te brengen voor hun man of zoon. Ze leren van jongs af dat ze onzelfzuchtig en dienstbaar moeten zijn?, zegt Guleria. Het British Medical Journal concludeerde eerder in onderzoek dat ook elders in de wereld de verdeling tussen mannelijk en vrouwelijke donoren onevenwichtig is. In plaats van vrouwen te feliciteren met hun altruïsme, zou nader onderzoek gedaan moeten worden naar de oorzaken daarvan, stellen de onderzoekers. Uit een onderzoek van Munita Bal en B. Saikia van het Postgraduate Institute of Medical Education and Research in Chandigarh over de periode 2001-2005, blijkt dat in 90 procent van de gevallen de vrouw doneert voor een man. Bij slechts 9 procent van de donaties geeft een man een nier aan zijn vrouw. Uit soortgelijke studies in Zweden, Canada, Groot-Brittannië en Duitsland blijkt dat ook in die landen grote ongelijkheid bestaat. Uit onderzoek van de John Hopkins University in Baltimore (VS) bleek begin dit jaar dat oudere mannen onder dezelfde omstandigheden vaker in aanmerking komen voor een niertransplantatie dan vrouwen. In de leeftijdscategorie 18 tot 45 jaar is er geen verschil tussen beide geslachten. Maar met het oplopen van de leeftijd, ontstaat er een grote ongelijkheid. Mannen met terminaal nierfalen die ouder zijn dan 75, maken meer dan twee keer zo veel kans op een transplantatie als even oude vrouwen.

BRON:
IPS
IPS DOOR:

Deel dit artikel