Nieuw VN-rapport Palestina: "Annexatie hangt in de lucht"

Sloop van een Palestijns huis in Jeruzalem

De Verenigde Naties waarschuwen in een nieuw rapport dat de Israëlische bezetting van Palestina alle kenmerken vertoont van een permanente annexatie en roept VN-lidstaten op om veroordelingen eindelijk om te zetten in concrete daden. 11.11.11, dat meewerkte aan het VN-rapport, roept de federale regering en het parlement op om gehoor te geven aan deze oproep en concrete actie te ondernemen tegen de Israëlische nederzettingenindustrie.

In zijn jaarlijkse rapport aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN), haalt VN-rapporteur voor mensenrechten in Palestina Michael Lynk snoeihard uit naar het Israëlische bezettings- en annexatiebeleid in Palestina.

Internationaal recht

De annexatie van grondgebied is een zogenaamde ius cogens-overtreding, een zware en fundamentele schending van het internationaal recht. Derde staten, zoals België, hebben onder internationaal recht een juridische verplichting om niet bij te dragen aan de instandhouding en/of uitbreiding van zo'n illegale situatie.

11.11.11 waarschuwde in het rapport Occup'Annexation in juni 2017 al dat het Israëlische beleid in bezet Palestijns gebied steeds meer gericht is op de permanente annexatie van Palestijns grondgebied. VN-rapporteur Michael Lynk gaat in zijn nieuwe rapport (oktober 2018) dieper in op recente annexatietrends. 11.11.11 had de afgelopen maanden bij verschillende gelegenheden contact met de VN-rapporteur, en wordt ook geciteerd in zijn rapport.

Annexatie versneld

Sinds juni 2017 is het tempo van de illegale annexatie gevoelig opgevoerd. Ze gebeurt op verschillende manieren. Enerzijds via concrete daden op het terrein, zoals de bouw van nieuwe Israëlische nederzettingen en de sloop van Palestijnse huizen en structuren. De VN-rapporteur verwijst expliciet naar de geplande sloop van het bedoeïenendorp Khan al-Ahmar, dat door zijn strategische ligging een cruciale pion is in het Israëlische annexatiebeleid.

Anderzijds is de snellere annexatie merkbaar in de retoriek van minstens 9 Israëlische ministers (inclusief premier Netanyahu), die openlijk zeggen Palestijns grondgebied te willen annexeren. Recent is er ook sprake van de bespreking en/of aanname van verschillende nieuwe annexatiewetten.

De VN-rapporteur verwijst hierbij expliciet naar de Greater Jerusalem Bill (die 5 nederzettingen in de Palestijnse West Bank zou inlijven bij Jeruzalem), de Regularization Bill (die illegale Israëlische 'outposts' op private Palestijnse grond retroactief legaliseert) en de Jewish Nation-State Law (die bepaalt dat nederzettingenexpansie een "nationale waarde" is en actief gepromoot moet worden).

Geen woorden maar daden

Het VN-rapport waarschuwt voor een verdere annexatiegolf in de nabije toekomt. VN-rapporteur Lynk betreurt dat de internationale gemeenschap enkel in staat lijkt om het Israëlische annexatiebeleid te veroordelen, maar nalaat om concrete actie te ondernemen:

"Lacking in these repeated condemnations of Israel's annexationist actions have been any meaningful steps by the international community to insist upon accountability (...) Israel has rarely paid a meaningful price for its defiance, and its appetite for entrenching its annexationist ambitions has gone largely unchecked. A deep-rooted problem at the heart of this conflict (is) the unwillingness of the international community to enforce what it has proclaimed."

Ook Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders veroordeelt in zijn beleidsnota 2019 het Israëlische beleid, maar verbindt er geen concrete gevolgen aan.

Uitbouw differentiatiebeleid

11.11.11 herhaalt zijn oproep aan de federale regering om werk te maken van de uitbouw van een Belgisch en Europees "differentiatiebeleid" tegenover Israëlische nederzettingen. Dit is de systematische uitsluiting van nederzettingen uit alle politieke, economische en financiële relaties met Israël.

De publicatie van een VN-database van bedrijven actief in de nederzettingenindustrie is een belangrijke stap in die richting. Belgische diplomaten in Genève moeten hier dan ook actief voor ijveren.

We staan overigens niet alleen met onze vraag naar een differentiatiebeleid. Ook VN-Veiligheidsraadresolutie 2334 (december 2016) en resolutie 1973 van het federaal parlement (november 2016) eisen dit.

De boodschap aan Israël moet duidelijk zijn: ofwel staakt het zijn illegale annexatiebeleid, ofwel moet het de gevolgen van zijn veelvuldige schendingen van het internationaal recht dragen.  

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels