Onderhandelingen Financing for Development naar hoogste politieke niveau

Filipijnen fruitverkoper

Binnen twee weken vindt in Addis Abeba de 3de conferentie rond 'financing for development' plaats. Het gaat om cruciale besprekingen waarin mondiale afspraken worden vastgelegd over duurzame financiering van ontwikkeling, niet alleen via ontwikkelingshulp maar ook via belastingen, duurzaam schuldbeleid, private investeringen en internationale handel.

In Addis vertrekken de aanwezige ministers – voor België zal vicepremier en minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo deelnemen – niet van een wit blad.

Bedoeling was de grote lijnen van een akkoord reeds vooraf vast te leggen tijdens diplomatieke gesprekken in New York. Medio juni dienden de laatste eindjes aan elkaar geknoopt. Dat lijkt niet helemaal te zijn gelukt waardoor de conferentie in Addis tegen de verwachtingen in toch nog beslissend kan zijn.

Drie struikelblokken

Opvallend is het gebrek aan ambitie waarmee met name de EU en andere OESO landen naar de onderhandelingstafel zijn getrokken.

Een eerste belangrijke struikelblok is het principe van de 'common but differentiated responsability' waarbij de verantwoordelijkheid en dus ook de inspanningen die landen moeten doen sterk verschillen. Ontwikkelingslanden vinden dat principe cruciaal en vragen dan ook dat de EU hun beloftes op vlak van hulp zo snel mogelijk inlossen. Voor de EU is het een 'red line'.

Een tweede belangrijk verschil is de aanpak van belastingontwijking en –ontduiking. Iedereen is het erover eens dat eerlijke fiscaliteit een cruciale pijler moet zijn van het akkoord. Ontwikkelingslanden vragen meer ambitie en vinden dat ook de VN, waar alle landen op gelijke voet zijn vertegenwoordigd, een sterke rol moeten spelen. Voor de EU volstaan de huidige regels en instellingen die vooral binnen de OESO, een club van 34 rijke landen, worden opgesteld.

Een laatste twistappel gaat over de opvolging. Het is geen geheim dat eerdere afspraken rond ontwikkelingsfinanciering slechts mondjesmaat zijn uitgevoerd. Daarom vragen ontwikkelingslanden een sterk en onafhankelijk opvolgingsmechanisme. Voor de EU moet de opvolging gekoppeld worden aan de opvolging van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen. Het risico is echter groot dat afspraken rond financiering ondergesneeuwd raken.

Obama naar Addis?

De grote verschillen in de standpunten maakten dat de onderhandelaars er in juni nog niet zijn uitgeraakt. Ondertussen wordt de druk opgevoerd om de tekst in de huidige vorm af te ronden.

Zo wordt gefluisterd dat president Obama in Addis zou opdraven als de onderhandeling vooraf helemaal rond zijn. De vraag is of ontwikkelingslanden toegeven aan de druk of toch op het gaspedaal blijven drukken tot Addis.

11.11.11 vindt alvast wat vandaag op tafel ligt onvoldoende. We hopen dan ook dat de onderhandelingen open blijven tot Addis en een ambitieus akkoord alsnog uit de bus komt. Obama of niet.

Jan Van de Poel

Deel dit artikel