Oproep aan onze regering : een andere politiek voor Afghanistan!

Acht jaar al duurt de uitzichtloze oorlog in Afghanistan, en we zien alleen maar een verdere, gewelddadige escalatie van het conflict die de hele regio dreigt te destabiliseren. België heeft de jongste maanden en jaren zijn engagement in de NAVO-missie ISAF in Afghanistan sterk opgedreven.

Meer en meer hooggeplaatste politici en militairen, rapporten van gezaghebbende experts en organisaties stellen dat de oorlog in Afghanistan niet kan gewonnen worden, zelfs niet als de militaire inspanningen zouden worden opgedreven.

Oorspronkelijk was de officiële opdracht van de NAVO-missie te zorgen voor stabiliteit en heropbouw. Maar vandaag is de onveiligheid in het land alleen maar gegroeid en is er van heropbouw amper sprake. De troepen van de zogenaamde ‘Internationale Coalitie’ voeren bombardementen uit en proberen het terrein te controleren met tal van militaire operaties. De burgers betalen het gelag. Volgens de Verenigde Naties is het aantal slachtoffers in de eerste helft van 2009 gestegen met 24 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
ISAF is een oorlogsmissie zonder echt perspectief op vrede en een duurzame ontwikkeling.

De machthebbers hebben zich omringd met krijgsheren die bloed aan de handen hebben en er is grootschalige corruptie. Overheidsstructuren zijn zo goed als afwezig of werken niet. De jongste verkiezingen gingen gepaard met massale fraude. Mensenrechtenorganisaties maken melding van de groeiende autoritaire praktijken van de Afghaanse regering, het muilkorven van de pers, de mishandeling van gevangenen en de systematische discriminatie van de vrouwen.
 
Van economische ontwikkeling is er evenmin sprake. Meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De vruchten van de economische groei – en de opiumteelt - gaan naar een kleine elite die profiteert van de internationale influx van Dollars en Euro’s. De militaire inspanningen kosten daarenboven een fortuin dat vele malen het budget voor gezondheid en onderwijs overstijgt.

De strijd tegen het terrorisme kan niet met militaire middelen gewonnen worden en is in Afghanistan veeleer een voorwendsel voor ruimere geostrategische belangen.

Ondertekenende organisaties roepen onze regering dan ook op om het roer van de Belgische Afghanistan-politiek volledig om te gooien en
• een ernstig, open en breed maatschappelijk en politiek debat aan te gaan over onze militaire aanwezigheid in Afghanistan en te kijken hoe heropbouw, democratie, veiligheid en welvaart langs niet-militaire weg kunnen worden verwezenlijkt.
• de Belgische hulp voor ontwikkeling en heropbouw wordt gericht op de versterking van het maatschappelijk middenveld met speciale aandacht voor de rechten en projecten van vrouwen. Elke identificatie met de militaire interventie wordt daarbij zorgvuldig vermeden.
• de F-16s terug te trekken
• te verzekeren dat geen Belgische troepen meer in gevechtssituaties terechtkomen
• elk initiatief te steunen dat echt een vredesproces op gang kan trekken met alle relevante binnenlandse en buitenlandse actoren als een absolute voorwaarde voor de creatie van stabiliteit en veiligheid van de regio
• een geloofwaardige militaire exit-strategie op korte termijn te ontwikkelen
• asiel te verlenen aan Afghaanse oorlogsvluchtelingen.

Volgende organisaties onderschrijven deze oproep:
11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
Aardewerk
Aktie Vredesbelasting (VRAK)
Association Médicale pour la Prévention de la Guerre Nucléaire
Attac Vlaanderen
Christenen voor het Socialisme
CNAPD
CNCD -11.11.11
COLUPA
Comité Surveillance Otan
Ecolo
Forum Nord Sud
FOS – Socialistische Solidariteit
Groen !
Hand-in-Hand/Gent
Intal
Kif Kif
Kommunistische Partij-Vlaanderen
LeCoTo - Leuvense Coördinatie Tegen de Oorlog
LEEF !
LEF
Masereelfonds
MCP
MIR IRG
Monde sans Guerre et sans Violence
Oxfam in België
PVDA
Recht Op Migratie
SCI projets internationaux
Steungroep voor Rechtvaardigheid en Vrede in Guatemala
‘t Uilekot
ULDP
Une Autre Gauche
Vaka/Hand in Hand
Vlaams Palestina Komitee
Vrede
Vredesactie
Vrouwen Overleg Komitee
Vrouwenraad
Werkplaats voor Theologie en Maatschappij

Op 6 oktober om 17u vindt er een Freeze for Peace actie plaats op het Brusselse Muntplein

Deel dit artikel