Organisaties drinkwatergebruikers Benin staan voor grote uitdagingen

acepcobly 2

Hoe kunnen consumentenorganisaties voor drinkwater (Associations de Consommateurs d'Eau Potable (ACEP)) duurzame financiële middelen mobiliseren voor hun werking? Dat is de vraag waarover de collega's van Protos Benin zich zullen buigen via een 'actieonderzoek'.

De ACEP werden ontwikkeld in 2012 om de gemeenschappen in de drinkwatersector te betrekken, op te komen voor de rechten van de drinkwaterconsumenten en een stem te geven aan hun zorgen. Voorlopig lijkt het geen evidente zaak om die taak ten volle te vervullen.

Uitdagingen

De ACEP werken niet naar behoren en slagen er niet in zichzelf als belangrijke spelers in de watersector te profileren. Toch spelen ze in op een reële behoefte in de sector. De gemeenten zijn sinds de decentralisering verantwoordelijk voor de dienstverlening met betrekking tot water, maar hebben hier te weinig middelen voor en werken nog niet efficiënt. De ACEP zouden een belangrijke pion moeten zijn om het aantal plaatsen zonder drinkwaterpunt naar beneden te brengen, net als het aantal slecht onderhouden drinkwaterpunten.

Bovendien moeten burgers gesensibiliseerd worden over de gevolgen van het drinken van water van slechte kwaliteit, maar ook over het correct transporteren en bewaren van water van goede kwaliteit. Te veel mensen kiezen vandaag nog voor (gratis) water van twijfelachtige kwaliteit uit poelen, meertjes of andere bronnen, in plaats van een kleine, solidaire prijs te betalen voor water dat veilig is om van te drinken.

Motivatie, capaciteiten, en de mogelijkheid om te handelen

Om hun rol te vervullen, moeten ACEP-leden beschikken over een goeie portie motivatie, voldoende kwaliteiten, en de mogelijkheid om te handelen. Deze zaken ontbreken echter voor de veel ACEP-leden en voor de verenigingen als geheel. Alles begint bij de motivatie: vaak is er een gebrek aan interesse en weinigen zijn bereid om dit werk vrijwillig te doen.

Veel leden hebben daarnaast een slechte kennis van hun rol, van het gemeenschapsleven, en van de watersector (rechten en plichten, enz.). Bovendien hebben ze niet altijd de competentie om hun taak uit te voeren: belangenbehartiging, sensibilisering, het schrijven van rapporten, klachtenbehandeling, enz.

Hoewel dit lijkt te verbeteren, hebben de meeste ACEP nog geen legitimiteit bereikt bij andere belanghebbenden in de watersector. Bovendien hebben ze een reëel probleem met fondsenwerving, wat niet alleen de motivatie van de leden beïnvloedt, maar ook de activiteiten en hun zichtbaarheid heel sterk beperkt.

Leden vinden, capaciteiten versterken

Een eerste en onmisbare stap voor de ACEP was het vinden van nieuwe leden, aangezien veel mandaten verlopen waren en heel wat leden inactief waren. Dit was meteen ook een kans om de ACEP nieuw leven in te blazen met nieuwe vrijwilligers: gemotiveerde leden die overtuigd zijn van het belang van de ACEP. "We zijn hier om onze gemeenschap te verdedigen, iedereen moet meedoen", zegt de voorzitter van de ACEP van Péhunco. "De mens kan niet leven zonder water. Ik ben er trots op dat ik informatie en goede werkwijzen kan doorgeven aan mijn gemeenschap", zei de secretaris van het arrondissement Péhunco.

Eens nieuwe leden gevonden zijn, worden hun capaciteiten aangescherpt. In twee gemeenschappen in het noorden van het land zijn al positieve resultaten waargenomen dankzij het enthousiasme van de leden. Maar zelfs als problemen geheel of gedeeltelijk opgelost worden door deze ondersteuning, zal dit niet voldoende zijn om een effectieve werking van de ACEP te garanderen.

Actieonderzoek

Na een grondige analyse werd besloten dat het actieonderzoek een antwoord moet bieden op de financieringsproblemen van de ACEP. Er zal gezocht moeten worden naar strategieën om financiers te activeren, zodat de ACEP op een duurzame en autonome manier kunnen functioneren. Het actieonderzoek zal samen met de ACEP en andere relevante stakeholders in de watersector gebeuren.

Een verse ledeninstroom, een grondig actieonderzoek, en hopelijk een effectieve fondsenwervingsstrategie. Het mag duidelijk zijn, in 2018 worden de ACEP nieuw leven ingeblazen. En waarom niet dromen van een netwerk dat de ACEP op departementaal of zelfs nationaal niveau vertegenwoordigt?

 

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel