Oxfam: Help de slachtoffers in Libanon en Gaza!

Het buitensporig geweld in het Nabije Oosten veroorzaakt een humanitaire ramp voor de burgerbevolking. De humanitaire situatie in Libanon en de Gazastrook wordt met de dag dramatischer, de organisatie van de hulpverlening blijft moeilijk en de steunoproepen gaven tot nu toe weinig resultaten.

Oxfam vraagt een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren om een einde te maken aan de humanitaire crisis in het gebied. De tol van het geweld is hoog: naast de duizenden gewonden vielen er ondertussen naar schatting bijna 800 doden in Libanon, minstens 175 in de Gazastrook en 27 in Israël.

De leden van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, waaronder Oxfam-Solidariteit, herhalen dan ook hun noodhulpoproep voor de burgerbevolking in het Nabije Oosten.

Help de slachtoffers in Libanon en in de Gazastrook:

U kan een gift overmaken naar rekeningnummer
000-0000028-28 met vermelding “9086 -SOS Libanon”


Noodhulp op het terrein
Oxfam-Solidariteit probeert via Oxfam International en directe contacten met lokale organisaties hulpverlening te organiseren. Maar in de praktijk is hulpverlening bijzonder moeilijk, zowel wat betreft de aanvoer van essentiële goederen (voedsel, medicijnen, sanitaire kits, slaapbenodigdheden,...), als de verdeling of installatie ervan (oa. watervoorziening).
De oorzaken hiervan zijn: het embargo, de voortdurende onveiligheid en het gebrek aan een staakt-het-vuren. Enkel onder deze laatste voorwaarde kunnen duizenden mensen die in nood zijn, ook toegang krijgen tot humanitaire hulp.

Een Rapid Response Team van Oxfam (zeven personen) is in Beiroet om vast te stellen hoe Oxfam verder hulp kan leveren en om Oxfam’s partners bij te staan bij de verdeling van noodhulp. Volg wat het team ter plaatse doet op de blog van Shaista Aziz

De situatie in Libanon
Sedert het begin van het geweld vielen er bijna 800 doden en ruim 3.000 gewonden in Libanon. Ruim een kwart van de Libanese bevolking is op de vlucht gejaagd: 900.000 mensen als verplaatste personen in eigen land, 150.000 als vluchtelingen in Syrië. Een groot aantal wordt, bij gebrek aan gepaste kampfaciliteiten en hulpverlening, opgevangen in Syrische gezinnen.

Naast deze directe slachtoffers en schade, heeft ook de economie in Libanon het zwaar te verduren: het Israëlisch embargo verhindert alle commerciële relaties met het buitenland; het toerisme, dat 100.000 mensen tewerk stelt, ligt volledig plat en de kuststrook is zwaar vervuild door olie; de werkloosheid stijgt dan ook zienderogen, wat op zijn beurt tienduizenden mensen in een precaire humanitaire situatie brengt.

Gazastrook niet vergeten
De hulporganisaties drukken hun bezorgdheid uit over de toestand in Gaza, die door de focus op Libanon naar de achtergrond dreigt te verdwijnen.

Sinds de Israelische operatie Zomerregen vielen 175 doden en 500 gewonden. De Gazastrook wordt hevig gebombardeerd en is afgesloten van de buitenwereld, waardoor tekorten ontstaan voor de burgerbevolking aan drinkwater en elektriciteit en aan basisvoeding en medicijnen. Bij meer dan 1 miljoen burgers zijn de meest essentiele diensten zoals zuiver drinkwater, rioolwerking en de toegang tot gezondheidszorg in het gedrang. Oxfam-Solidariteit steunt lokale partners bij het verlenen van medische hulp.
Help de slachtoffers in Libanon en in de Gazastrook:
U kan een gift overmaken naar rekeningnummer
000-0000028-28, met vermelding “9086 -SOS Libanon”

Meer informatie:
Hilt Teuwen, 0497/43 18 16

Deel dit artikel