Parlementaire resolutie Israël/Palestina – reactie Midden-Oostenplatform

Muurschildering op de Westelijke Jordaanoever

Het federale parlement nam op 23 november 2016 een resolutie aan over het Israëlisch-Palestijnse vredesproces. Het Midden-Oostenplatform van 11.11.11, een collectief van ngo's en vakbonden, verwelkomt de oproep hierin tot verdere verdieping van het Europese "differentiatiebeleid", dat de systematische uitsluiting van nederzettingen uit de bilaterale relaties met Israël bepleit. Dit was een belangrijk strijdpunt voor het platform. Maar, stellen de leden van het Platform, er moet veel meer effectieve druk komen om echt relevant te zijn en verandering te genereren.

Het Midden-Oostenplatform vindt de aandacht die het parlement besteedt aan de Israëlische nederzettingenexpansie een goede zaak, maar betreurt het vrijblijvende karakter van de resolutie. Het gebrek aan Europese en Belgische druk heeft er helaas toe bijgedragen dat het aantal Israëlische kolonisten in de bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem de afgelopen 25 jaar explodeerde van 260.000 tot meer dan 600.000.

Concreet betekent differentiatie dat bij elk samenwerkingsinitiatief gekeken dient te worden of er rechtstreeks of onrechtstreeks ook samengewerkt wordt met de bezette gebieden.

Positief is dat het parlement de regering oproept het Europese "differentiatiebeleid" tussen Israël en de Israëlische nederzettingen te verdiepen. Deze passage kwam er na sterke druk van de leden van het Platform. Concreet betekent differentiatie dat bij elk samenwerkingsinitiatief gekeken dient te worden of er rechtstreeks of onrechtstreeks ook samengewerkt wordt met de bezette gebieden. Wat bijvoorbeeld met de samenwerking tussen Europa en Israëlische financiële instellingen die betrokken zijn in de nederzettingenindustrie? Wat met diensten (nationale politie, ministerie van justitie, ministerie van huisvesting) die zich bevinden in het door Israël geannexeerde Oost-Jeruzalem?

50 jaar bezetting volstaat

In juni 2017 'herdenken' we de vijftigste verjaardag van de Israëlische bezetting. Zonder extra Europese druk op Israël zal dit niet de laatste verjaardag zijn. Na de verkiezing van Donald Trump is er meer dan ooit nood aan sterk Europees leiderschap in het Israëlisch-Palestijns vredesproces.

België en de EU moeten zich daarom niet beperken tot vrijblijvende oproepen, maar ook durven dreigen met een stok. 50 jaar bezetting volstaat. De tijd dringt, de sluipende Israëlische annexatie van grote delen van Palestina voltrekt zich elke dag. België en de EU moeten dwingendere maatregelen nemen om een einde te stellen aan Israëls illegale praktijken in de bezette Palestijnse gebieden en zo het Israëlisch-Palestijns vredesproces nieuw leven inblazen.
 ‘Inaction has a cost. The situation on the ground is changing steadily, dangerously, as proponents of Israeli settlement expansion feel emboldened’, stelde de speciale VN-gezant voor het vredesproces aan de VN-Veiligheidsraad, dezelfde dag als het federale parlement de resolutie stemde. Zijn speech kwam enkele uren nadat Israël de versnelde bouw van 500 nieuwe nederzettingen-eenheden in Oost-Jeruzalem aankondigde.

De parlementaire resolutie is in die zin goed maar onvoldoende. Als ons land het ernstig meent met de bestrijding van de Israëlische nederzettingenpolitiek, het grootste obstakel tot Israëlisch-Palestijnse vrede, dan moet het:

  1. Binnen de EU – naar analogie met het Europees importverbod op producten uit de door Rusland geannexeerde Krim - pleiten voor een importverbod op nederzettingenproducten.
  2. De druk verhogen op Israël om een onmiddellijk moratorium in te stellen op de verdere nederzettingenexpansie en de vernietiging van Palestijnse structuren in Zone C van de Westelijke Jordaanoever.
  3. Het EU-Israël Associatieakkoord opschorten zolang Israël op grote schaal het internationaal recht blijft schenden.

Voor het Midden-Oostenplatform:
11.11.11, Algemene Centrale ABVV, Broederlijk Delen, FOS, Geneeskunde voor de Derde Wereld, Intal, Palestina Solidariteit, Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels