PHM-bijeenkomst in Gaza focust op de toekomst

PHM Gaza solidarity mission

Op zondagavond 1 maart 2015 vond er in Gaza een ontmoeting plaats tussen vijftien lokale gezondheidsactivisten en de solidariteitsdelegatie van de People's Health Movement (PHM). Verschillende organisaties waren vertegenwoordigd: de Palestinian Medical Relief Society, de Union of Health Work Committees, de Palestinian Red Crescent Society, de Palestinian NGO Network (PNGO) en de Palestinan Center for Human Rights. Ook dr. Mahmoud Daher van de lokale WHO-afdeling was aanwezig.

PHM-vertegenwoordigster voor de Europese regio, Chiara Bodini, gaf een inleiding over de People's Health Movement en stelde ook de Global Health Watch 4 voor, het nieuwe deel van de reeks alternatieve wereldgezondheidsverslagen. Dr. Aed Yaghi beschreef in welke mate het Palestijnse middenveld al met PHM samenwerkt.

Lokale gezondheidsactivisten kwamen tot het gezamenlijk besluit dat de strijd voor gezondheid in Gaza op twee niveau's gestreden wordt. Op het lokale niveau slaagt de plaatselijke regering er niet in om de toegang tot gezondheidszorg en het algemene recht op gezondheid te verzekeren. Op het nationale niveau is het een onmogelijke opdracht om het recht op gezondheid te garanderen zolang Palestina niet vrij is en onder bezetting leeft.

Het drinkwaterprobleem werd aangewezen als een van de belangrijkste gezondheidskwesties in Gaza. Onderzoek wees uit dat de waterhoudende grondlaag onherroepelijk beschadigd wordt tenzij er onmiddellijk actie ondernomen wordt. De vervuiling door zeewater bedreigt de toegang tot drinkwater.

Het gezondheidsactivisme in Palestina heeft al een lange geschiedenis, maar nu staan we voor de uitdaging om een nieuwe generatie op te leiden. De lokale activisten moeten de nieuwe generaties ertoe aanzetten om zich over gezondheidskwesties zoals privatisering uit te spreken. Daarenboven mag het gezondheidsactivisme in Gaza nooit gescheiden worden van de problemen in andere Palestijnse bezette gebieden of van Palstijnse vluchtelingen die in het buitenland verblijven.

De lokale gezondheidsactivisten waren dankbaar voor de solidariteit die PHM in het verleden getoond heeft en ze erkennen het potentieel van het netwerk om solidariteit op te bouwen in verband met gezondheids- en aanverwante kwesties. Iemand vermeldde dat de Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)-campagne bijvoorbeeld door de PHM gepromoot kon worden.

Er werd echter benadrukt dat solidariteit in de twee richtingen werkt en enkele deelnemers stonden kritisch tegenover de neiging van de lokale civiele gemeenschap om zich enkel op het Palestijnse probleem te richten. Ze begrijpen deze houding, maar dit zou de solidariteit van Palestijnse activisten die werkzaam zijn in andere landen niet mogen uitsluiten. 'Sociale gezondheidsdeterminanten zijn overal dezelfde', zei een activist, 'en daarom moet er altijd aansluiting gezocht worden.'

 

Deel dit artikel