Privé-arm Wereldbank alweer in opspraak

Privé-arm Wereldbank alweer in opspraak

De Wereldbank wordt geacht erop toe te zien dat de investeringen beantwoorden aan bepaalde sociale en ecologische normen en dat er een relevante ontwikkelingsimpact is. Het IFC, de privé-arm van de WB ligt reeds geruime tijd onder vuur. Deze kritiek wordt nogmaals bevestigd in recente rapporten.

Uit een recent rapport van Oxfam en uit interne rapporten van de Wereldbank zelf blijkt dat de Wereldbank nauwelijks weet heeft van de impact van hun investeringen op de bestrijding van armoede, toch de kerntaak van de Wereldbank.

Zo zouden investeringen van de International Finance Corporation (IFC), de privé-arm van de Wereldbank, hebben geleid tot landroof, geweld, schendingen van mensenrechten en moorden.

Dat over de meeste projecten geen informatie publiek wordt gemaakt is onaanvaardbaar. Bovendien ontneemt het de lokale bevolking de nodige instrumenten om verzet aan te tekenen.

Het lijden van anderen

In een recent rapport van Oxfam , 'The suffering of others', dat werd opgesteld in samenwerking met een tiental andere ngo’s, wordt het menselijk lijden, als gevolg van de Wereldbank-investeringen nogmaals geïllustreerd.

De problemen situeren zich voornamelijk rond het International Finance Corporation (IFC), de privé-arm van de Wereldbank. IFC ligt al geruime tijd onder vuur. De voorbije jaren duiken immers steeds meer alarmerende rapporten op die ons land, als belangrijke Wereldbank- aandeelhouder, ernstig zorgen zou moeten baren.

Het IFC  werkt via derden, de zogenaamde 'Financiële Intermediairen' (FI):  microkrediet ondernemingen, commerciële banken, private financiers, hedge funds, enzomeer.

 

Slachtoffers van de Narmadadammen in India

 

Kernopdracht

In 2013 kwam de Compliance Advisory Ombudsman (CAO) met een onthutsend rapport.

Uit het rapport bleek dat de IFC nauwelijks weet wat de sociale of milieu-impact is van de verleende kredieten. Met andere woorden: het IFC niet weet of haar investeringen baten of schaden en of ze bijdragen tot de bestrijding van  armoede, de kernopdracht van de Wereldbank.

Alarmerend is ook dat, volgens een gelekte bevraging bij de stafleden, minder dan de helft van mening was dat de  ontwikkelingsresultaten belangrijker zijn dan het transactievolume.

Dit heeft te maken met de stevig ingebedde bedrijfscultuur die snelle omzetrealisatie beloont eerder dan het moeilijker meetbare en tijdsintensiever opvolgen van sociale en milieuresulaten.

 

Cijfers

Tussen 2009 en 2013 werd meer dan 36 miljoen dollar besteed aan kredietverlening via 'financiële tussenpersonen'. Dat is drie keer meer dan wat de Wereldbankgroep investeerde in onderwijs en de helf meer dan wat de Bank investeerde in gezondheidszorg. En het gaat in stijgende lijn. In 2014 meer dan 10 miljard dollar of 70 procent van de totale portfolio van 14 miljard dollar.

Globaal gezien nemen de financiële engagementen van de Wereldbank toe. In 2014 steeg het volume met 30 procent tot 61 miljard dollar.  Maar uit recente rapporten van de Wereldbank zelf blijkt dat de ontwikkelingsresultaten dalen en dat het bovendien gaat om een langetermijntrend.

 

Mensenrechten

De IFC-investeringen hebben geleid tot landroof, geweld, schendingen van mensenrechten en moorden. NGO's documenteerden case studies in  Honduras, Cambodia, India, Uganda….

In het rapport van Oxfam , 'The suffering of others', dat werd opgesteld in samenwerking met een tiental andere ngo’s, wordt het menselijk lijden, als gevolg van de IFC investeringen nogmaals geïllustreerd.

Zo kreeg het HSC, een bedrijf in Guatemala, in 2008 een bedrag van 10,7 miljoen dollar, waarmee het land kocht waarop koffie en kardemom verbouwd zouden worden.In realiteit bereidde het bedrijf de constructie van een hydro-elektrische dam voor. Dat leidde tot hevige conflicten, waardoor de regering in Guatemala de noodtoestand uitriep in het gebied.

In Honduras kreeg Dinant, een landbouwbedrijf, in 2009 via een lokale bank 15 miljoen dollar. Bij een conflict met lokale boeren vielen in 2012 heel wat doden. Desondanks bleven de betalingen daarna toch doorgaan.

Dit is maar een greep uit de voobeelden. Ook in India, Cambodja, Laos, Indonesië, Vietnam en Nicaragua doken problemen op.

"We willen dat de Wereldbank weet dat haar geld wordt gebruikt om onze manier van leven te vernietigen", vertelt een vertegenwoordiger van een lokale gemeenschap in het Oxfam-rapport. "Grote bedrijven hebben de gronden en bossen van onze gemeenschap afgepakt. Vindt de Wereldbank dat dit duurzame ontwikkeling is?"


Topje van de ijsberg

De NGO’s vrezen dat dit slechts het topje van de ijsberg is. De  IFC projecten die via financiële intermediairen verlopen blinken niet bepaald uit in transparantie.

Het IFC verschuilt zich achter het 'zakelijke geheim'. Daardoor weet men zelfs niet welke neven- of onderprojecten er met Wereldbankgeld worden uitgevoerd en door wie.

Over 94 procent van de projecten gecatalogeerd als 'projecten met hoog risico' is geen openbare informatie beschikbaar.

Gemeenschappen in het Zuiden hebben er het raden naar of een project in hun regio al of niet gefinancierd wordt met Wereldbankgeld.

Het US Congress heeft daarom recent (december 2014) opdracht gegeven aan zijn 'Executive Director' bij het IFC om te eisen dat het IFC “ publishes the identities of benificial owners of any corporation or limited liability company that receives public funds.

Transparantie

De civiele maatschappij vraagt al jaren meer transparantie. Het  IFC moet volledige verantwoording afleggen voor de investeringen die ze via tussenpersonen doet.

Indien België een goede besteding van zijn middelen bij de Wereldbank wil verzekeren moet er dringend werk worden gemaakt van een grotere transparantie omtrent het IFC portfolio en over de Financiële Intermediairen.

Tot slot. De Belgische NGO's, waaronder  11.11.11, dringen er bij de regering al jaren op aan om Belgische standpunten met betrekking tot belangrijke Wereldbank dossiers en projecten openbaar te maken. Alleen dan kan er verantwoording worden afgelegd over de besteedde gelden. De Wereldbank is ten slotte een ontwikkelingsbank die werkt met publieke gelden en geen commerciële bank.

Pol Vandevoort

11.11.11 DOOR:

Zie:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels