Reactie op berichten over seksueel misbruik in de ngo-sector

Naar aanleiding van de recente berichten over seksueel misbruik en wangedrag van personeelsleden bij ngo's onderschrijven de ngo-federatie en 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging volledig de verklaring van Concord, de Europese federatie van hulp- en ontwikkelings-ngo's  waar ze beiden lid van zijn.

We veroordelen zonder meer het gedrag van de daders en verwachten dat ze voor hun wangedrag volledig rekenschap afleggen. Tegelijk leven we mee met de slachtoffers van dergelijk misbruik. In de context van een humanitaire ramp, op het ogenblik dat levens door elkaar geschud worden, hebben zij in de eerste plaats hulp en bescherming nodig die ngo's hen moeten bieden.

De ngo-sector moet een hoge standaard qua verantwoordelijk en ethisch gedrag toepassen. Heel wat ngo's hebben reeds interne mechanismen om deze standaard toe te passen. We onderzoeken hoe we op sectorniveau nog meer kunnen inzetten op preventie en op systemen om misbruik tegen te gaan.

Ngo's spelen wereldwijd een cruciale rol op het vlak van armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid. We hopen dan ook dat het wangedrag van enkelen de noodzakelijke inspanningen van duizenden medewerkers en vrijwilligers ten voordele van de slachtoffers van armoede en ongelijkheid niet in het gedrang brengen.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels