Klimaattop: Rio +20 2012

rio plus 20

Sinds de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992 is het begrip duurzame ontwikkeling alom verspreid. Nu, twintig jaar later, is de wereld erg veranderd.