Sharon een man van de vrede ?

Donderdag 15 september heeft Ariël Sharon de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken. Zijn boodschap luidt samengevat : Israël wil vrede, maar anderen bedreigen ons met hun terroristische aanvallen. De ontruiming van Gaza noemt Sharon een moedige stap om het conflict op te lossen. Vervolgens legt hij de bal in het kamp van de Palestijnse autoriteit die op haar beurt moet bewijzen dat ze vrede wil.

 


Het APP sluit zich aan bij de wereldwijde verontwaardiging hierover. Het is duidelijk dat Sharon in zijn toespraak bewust een aantal zaken verzwijgt en verdraait.

Ironisch genoeg valt de toespraak haast samen met de 23ste herdenking van het bloedbad in Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in Libanon. Meer dan 2000 Arabische burgers kwamen hierbij om het leven. Sharon, de toenmalige Israëlische minister van defensie  en architect van de Israëlische invasie in Libanon, werd later door een Israëlische onderzoekscommissie persoonlijk voor het bloedbad verantwoordelijk gesteld.

 

Hoe lang duldt de internationale gemeenschap nog dat Israël zich blijft verschuilen achter de dreiging van het terrorisme om  systematisch alle resoluties die de Verenigde Naties omtrent het conflict in het Midden Oosten hebben goedgekeurd, te negeren. Sharon zet de zaken op zijn kop : Israël bezet sinds 1967 de bezette gebieden, en niet omgekeerd.  De bezetting en kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever  neemt bovendien steeds grovere vormen aan.  Oost Jerusalem is zo goed als helemaal door Israëlische nederzettingen van de Westbank afgesneden.  Sharon verwerpt het recht van de Palestijnse vluchtelingen om terug te keren. Na de terugtrekking uit Gaza blijft Israël de controle over in- en uitvoer van goederen en personen behouden en blijft Gaza volgens internationaal recht bezet gebied.

Op internationale fora kan Sharon zich voorlopig nog als vredesapostel voordoen.

 

In eigen land handelt hij volgens een andere logica. Tijdens een bijeenkomst van Likud (begin september 2005) zei Sharon: 'Er zullen geen nieuwe ontruimingen meer plaatsvinden.' Over de nederzettingenblokken op de Westoever zei hij: 'Er is geen noodzaak om te praten, we moeten doorbouwen en dat doen we zonder daar verder over in discussie te gaan.'

Deze Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft nu gehoor gegeven aan Sharon.  Wij verwachten van de andere wereldleiders dat zij Sharon duidelijk maken dat de Israëlische overheid eindelijk werk moet maken van de naleving van het internationaal recht en een begin moet maken met de uitvoering van alle VN-resoluties.

 

Namens het Actieplatform Palestina

 

Wim Leysens

Coördinatie Actieplatform Palestina

p/a Grasmarkt 105/46

1000 Brussel

02/552 03 06

www.jehoofdtegendemuur.be

www.actieplatformpalestina.be

Deel dit artikel