Sustainable Development Goals: wie zal dat betalen?

FFD2015-addis-abeba

In juli vindt in Addis Abeba een internationale top rond ontwikkelingsfinanciering plaats. Tussen 13 en 17 april was er in New York alvast een eerste onderhandelingsronde als voorbereiding op de top. De verschillende delegaties moesten zich buigen over de eerste ontwerpversie van het uiteindelijke akkoord. Er staat heel wat op het spel. Er moet een akkoord gevonden worden over alle mogelijke vormen van financiering voor duurzame ontwikkeling. Niet alleen hulp, maar ook investeringen, leningen en belastinginkomsten. Daarnaast ligt een grondige democratisering van het internationale monetaire en financiƫle systeem op tafel. En het belang van de conferentie reikt nog verder. Indien de wereldgemeenschap in Addis niet tot een ambitieus akkoord komt, is de kans groot dat ook de besprekingen over de duurzame ontwikkelingsdoelen en een nieuw bindend klimaatakkoord mislukken.

2.500 miljard dollar gezocht

Zonder adequate, transparante en voorspelbare financiering zal het moeilijk zijn om momentum te genereren voor de zeer ambitieuze Sustainable Development Goals, de opvolger van de Millenniumdoelstellingen. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat ontwikkelingslanden vandaag 2.500 miljard dollar per jaar te kort komen om de voorgestelde doelen te financieren. Cijfers van de OESO tonen dat die kloof grotendeels kan gedicht worden door binnenlandse middelen in de ontwikkelingslanden zelf aan te boren. Een betere inning van belastingen in deze landen, gecombineerd met de stopzetting van schadelijke belastingvrijstellingen en een grondige aanpak van belastingontwijking en belastingparadijzen kunnen meer dan 1.500 miljard dollar per jaar opbrengen. Dat zou de financieringskloof aanzienlijk verkleinen.

Geen strategische spelletjes

Deze cijfers zouden de Europese Unie en ons land moeten inspireren om de focus te verleggen. In plaats van strategische spelletjes te spelen en de hete aardappel door te schuiven naar de opkomende groeilanden, zou Europa het vaak aangehaalde principe van 'beleidscoherentie voor ontwikkeling' daadwerkelijk moeten waarmaken.

Dat betekent concreet dat Europa ook bereid moet zijn om met ontwikkelingslanden in dialoog te gaan over globale belastingregels. Daar liggen concrete suggesties voor op tafel, zoals de oprichting van een intergouvernementeel orgaan voor fiscaliteit binnen de VN. Zoals een onderhandelaar vorige week in New York opmerkte: 'De houding van ontwikkelde landen is onbegrijpelijk. Enerzijds weigeren ze te spreken over het hervormen van bestaande instellingen, terwijl ze tegelijkertijd afkerig staan tegenover nieuwe instellingen die ook de noden en wensen van ontwikkelingslanden weerspiegelen'.

Lees de concrete aanbevelingen over fiscaliteit en financing for development van de Europese ngo-koepel Concord hier.

Jan Van de Poel

 

Deel dit artikel