Twee belangrijke wetten voor meer voedselzekerheid in Bolivia

Vanaf 27 mei – moederdag in Bolivia – ontvangen 45 000 vrouwen in de armste gemeenten van Bolivia een financiële toelage als ze zich tijdens de zwangerschap aanmelden voor een medische controle. Een tweede decreet moet ook de consument voortaan beter gaan beschermen. Voedselproducenten en farmaceutische bedrijven moeten zich ertoe verbinden dat hun producten voldoen aan een vastgestelde kwaliteitsstandaard. Bovendien wordt voortaan vereist dat er betrouwbare informatie wordt verstrekt over de samenstelling en het gebruik van consumentengoederen. 

Voor de ‘Bono Madre –Niño’ (bonus moeder-kind) trekt het Boliviaanse ministerie van gezondheid ruim 7 miljoen dollar uit. Tijdens de zwangerschap krijgen vrouwen bij elke medische controle 50 Bs* – de premie wordt maximum vier keer uitgekeerd. Wanneer aanstaande moeders zich laten begeleiden bij de bevalling, kunnen ze rekenen op 120 Bs financiële toelage. Jonge moeders kunnen vervolgens hun kind om de twee maand laten controleren bij de arts. Daartoe krijgen ze telkens een premie van 125 Bs.

De maatregel wordt in het leven geroepen om het hoge percentage kindersterfte tegen te gaan. Ook Boliviaanse moeders laten al te vaak het leven bij de bevalling van hun kind. In de gemeente Presto bijvoorbeeld – waar Bevrijde Wereld met PROAGRO een project tegen ondervoeding opstartte – sterft ruim één op tien zuigelingen in het eerste levensjaar. Een groot probleem bij zwangere vrouwen en zuigelingen is het tekort aan degelijke voeding. De combinatie met infectieziekten zoals diarree kan dan snel fataal worden. Voor veel vrouwen en baby’s in het gebied is medische zorg bijna onbestaande, wegens het beperkte gezinsbudget. Ook de ziekenhuizen liggen vaak tientallen kilometer verwijderd van het dorp, of ze zijn amper bereikbaar via de slechte wegeninfrastructuur.

Het decreet is een onderdeel van de nieuwe grondwet die het afgelopen voorjaar werd goedgekeurd. Het streven naar adequate voeding en een betere gezondheidszorg zijn twee belangrijke onderdelen van de nieuwe grondwet. AIPE, een partnerorganisatie van Bevrijde Wereld, ijverde jarenlang voor het opnemen van het recht op adequate voeding in de nieuwe grondwet. Met resultaat.

Consumenten beter beschermd

Via het decreet ter bescherming van de consument worden Bolivianen voortaan beter beschermd tegen schadelijke voedingsmiddelen en medicijnen. In het kader van ‘ontwikkelingshulp’ had Bolivia in het verleden meer dan eens te maken met massale dumping van landbouwoverschotten of farmaceutische producten. Vaak werd voeding of medicatie geschonken door westerse overheden en bedrijven, maar al te vaak ging het om een vergiftigd geschenk. Voor buitenlandse donoren is dumping een goedkope oplossing. Vernietigen kost vaak meer dan export naar ontwikkelingslanden.

Bevrijde Wereld werkte rond dit thema samen met AIS, een organisatie die zich inzet voor een betere regulering van de voedings- en geneesmiddelensector. AIS ontdekte in het verleden onder meer een grote lading gedoneerde medicijnen waarvan de houdbaarheidsdatum al een tijd was verstreken...

*10 Bs is ongeveer 1 Euro

Jaap Op de Coul (Landenvertegenwoordiger Bolivia)

Lees meer over de partners en projecten van Bevrijde Wereld in Bolivia

 

Solidagro DOOR:

Deel dit artikel