VIC Kinderrechten ngo wordt KIYO ngo voor kinderrechten


kiyoVIC Kinderrechten ngo (Vlaams Internationaal Centrum) gaat op een nieuwe locatie onder een nieuwe naam verder: de organisatie gaat voortaan door het leven als KIYO, ngo voor kinderrechten. "We kiezen voor een naam die beter aansluit bij onze missie: strijden voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen", zegt Iris Bogaerts, algemeen directeur van KIYO.
KIYO stelt als ngo voor ontwikkelingssamenwerking kinderen en jongeren centraal. Zij zijn de bestaansreden van de organisatie. KIYO staat daarom niet toevallig voor Kids en Youth. Àlle kids en youth. Kinderen en jongeren maken immers nu al het merendeel van de wereldbevolking uit en het zijn zij die de toekomst bepalen. Door zich op hen te richten bouwt KIYO op structurele wijze aan een meer rechtvaardige wereld.

Concreet ijvert KIYO voor de vertaling van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind naar lokale wetgevingen en voor de uitvoering ervan. De ngo steunt lokale partnerorganisaties in het Zuiden bij hun directe dienstverlening aan de doelgroep, de sensibilisering van gemeenschappen en beleidsbeïnvloeding. Daarbij worden de kinderen en jongeren zelf actief betrokken. Het doel is ervoor te zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen, dat zij zich ten volle kunnen ontplooien en dat zij hun toekomst in eigen handen nemen.

 
Actief in Zuiden en Noorden
In Brazilië en de Filipijnen steunt KIYO lokale initiatieven die zorgen voor de re-integratie van straatkinderen en kinderen in conflict met de wet. In Burundi en de Democratische Republiek Congo focust de ngo op conflictgebieden, waar kinderen als gevolg van oorlog en armoede ingelijfd worden bij gewapende groepen of op straat terecht kwamen.

In India werkt de organisatie dan weer mee aan projecten die de rechten van kinderen van cultureel en sociaal uitgesloten groepen versterken. Om nog méér kwetsbare kinderen te bereiken, bereidt KIYO ook activiteiten voor in andere regio's in het Zuiden. De organisatie blijft immers groeien, ook in eigen land. KIYO heeft namelijk ook een Noordwerking.

In Vlaanderen – en binnenkort ook in Brussel en Wallonië – informeert en engageert ze kinderen en jongeren via interactieve workshops over de rechten van hun leeftijdsgenoten. Daarnaast plaatst KIYO kinderrechten als thema op de politieke agenda en zorgt de ngo ervoor dat het prioritaire aandacht krijgt in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Op die manier zet de ngo jongeren én volwassenen aan om deel te nemen aan het internationale debat rond kinderrechten.

"Kinderen en jongeren zijn het heden en de toekomst van de samenleving. Hun rechten zijn universeel en ondeelbaar. KIYO strijdt niet alleen voor hun rechten, we willen hen ook in die strijd te betrekken", besluit Bogaerts.
 
 
Historiek
1977: het Vlaams Internationaal Centrum (VIC) ontstaat uit een Vlaams initiatief voor ontwikkelingssamenwerking. VIC zet zich in eerste instantie in voor de rechten en emancipatie van minderheidsgroepen, maar richt zijn aandacht al gauw op kinderen en jongeren.

1997: De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) erkent VIC als Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking.

2007: DGD erkent VIC als ngo-programma. De organisatie richt zich steeds meer op de rechten van kinderen in het Zuiden.

2011: De organisatie benoemt zichzelf voortaan als VIC Kinderrechten ngo in alle communicatie. Daarnaast voegt ze een Noordwerking aan haar programma toe: de ngo bouwt expertise op rond ontwikkelingseducatie op scholen en beleidsbeïnvloeding in België.

2013: VIC breidt zijn activiteiten in België uit en richt zich ook tot Wallonië. De naam – Vlaams Internationaal Centrum – sluit niet meer aan bij de praktijk. Een nieuwe naam dringt zich op. De organisatie gaat voortaan door het leven als KIYO, ngo voor kinderrechten.


Nieuw adres & contactgegevensKIYO DOOR:

Deel dit artikel