Vijf Vlaamse acteurs steunen de Cuban Five

Op een persconferentie in café MONK te Brussel stelden de acteurs Dirk Tuypens, Chris Lomme, Joke Devynck, Daan Hugaert en Jonas Geirnaart het initiatief DE 5 voor. Met dit initiatief willen de vijf acteurs ijveren voor gerechtigheid in de zaak van de Cuban Five. Het gaat om vijf Cubaanse mannen die in 1998 na een politiek proces veroordeeld werden tot gevangenisstraffen gaande van vijftien jaar tot meer dan twee keer levenslang. Hun misdaad: het infiltreren in extremistische organisaties in Miami die verantwoordelijk zijn voor terreuraanslagen op Cubaanse doelwitten. Doorheen de jaren hebben meer dan 3000 Cubaanse burgers het leven verloren bij aanslagen die in Miami beraamd werden. De autoriteiten van de VS negeerden het aanzienlijke bewijsmateriaal dat hen werd aangereikt. In plaats van de terreurorganisaties in Miami te stoppen, verkozen ze de vijf Cubanen te arresteren en hen op beschuldiging van spionage en moord te veroordelen tot onmenselijke straffen.

De Cuban Five zitten intussen al meer dan 10 jaar opgesloten in hoge veiligheidsgevangenissen in de VS. Familiebezoek wordt hen moeilijk gemaakt. Twee van hen hebben reeds 10 jaar hun echtgenote niet kunnen zien omdat die geen inreisvisum krijgen in de VS.

Internationaal loopt een campagne om de Cuban Five vrij te krijgen. Honderden comités over de hele wereld ijveren voor een herziening van het proces en de vrijlating van de Vijf. Amnesty International veroordeelde het door de VS ingenomen standpunt. Niet minder dan acht Nobelprijswinnaars vroegen hun vrijlating. Dat deden ook meer dan honderd MP’s in Engeland die toenmalig premier Tony Blair vroegen zijn invloed aan te wenden bij de Amerikaanse regering. Blair weigerde. In België gebeurden reeds verschillende parlementaire initiatieven en Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht nam vorig jaar een standpunt in ter ondersteuning van de zaak van de Cuban Five.

De vijf Belgische acteurs wensen door hun inzet de zaak van de Vijf meer bekendheid te geven. "Ooit geloofde ook niemand dat Nelson Mandela vrij kon komen" aldus Dirk Tuypens, "Tot op een gegeven moment gunstige omstandigheden en een veranderd politiek klimaat toelieten dat de roep van zovele 100.000 overal ter wereld gehoord werd. Hetzelfde willen we bereiken voor de Cuban Five."

DE 5 nam reeds een eerste initiatief in het aanschrijven van president Obama rond de zaak van de vijf Cubanen op 20 januari, dag van zijn aanstelling in Washington. Een ander lopend project is om de straf van de Cuban Five te helpen uitzitten, in een gevangeniskooi die op straten en pleinen kan neergezet worden. "Wij zijn even schuldig of onschuldig als de Cuban Five" stelt Jonas Geirnaert "Ik ben bereid uit solidariteit een deel van hun onmenselijke straf op te nemen".

Meer info over dit initiatief en over de motivatie van de vijf acteurs vindt u op de weblog van DE 5.

Contact: Katrien de Muynck/Isabelle Van Brabant

tel: 02/209-23-63

intal DOOR:

Deel dit artikel