Visum arrest Europees Hof. 11.11.11 roept België op om werk te maken van veilige toegang

aleppo humanitairevisa

Het Europees hof van Justitie oordeelt vandaag dat het Europees recht de lidstaten niet verplicht om een humanitair visum af te geven aan mensen op de vlucht. Het Hof gaat daarmee in tegen het positief advies van zijn Advocaat-Generaal dat stelde dat lidstaten verplicht zijn een humanitair visum te geven aan mensen die anders achter blijven in gevaarlijke, onmenselijke en vernederende omstandigheden.

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie gaat enkel over het Europees recht en de visumcode. Er is daarmee nog geen definitief uitsluitsel of landen verplicht kunnen worden om humanitaire visa te geven.

Het Hof kaatst de bal terug naar de lidstaten die geval per geval kunnen beslissen om een visum al dan niet toe te kennen. Volgens 11.11.11 moet de regering dit arrest aangrijpen om werk te maken van een structureel beleid rond legale toegang.

In het huidige beleid is het zo goed als onmogelijk voor mensen op de vlucht om aan een visum te geraken voor Europa. Mensen die recht hebben op onze bescherming kunnen vandaag niet anders dan een irreguliere en gevaarlijke reis ondernemen om dat recht af te dwingen. De EU en haar lidstaten sloten de afgelopen jaren immers meer en meer hun grenzen. De gevolgen daarvan laten zich kennen: mensensmokkelaars die steeds driester te werk gaan en hogere prijzen aanrekenen, gammele bootjes op de Middellandse zee, en vele duizenden die sterven op de Middellandse Zee.

Zolang mensen niet in staat zijn om aanspraak te maken op hun recht op bescherming volgens het Vluchtelingenverdrag en het EU Handvest, blijft dat recht een lege doos. 

De humanitaire visa zijn een van de weinige legale instrumenten voor mensen op de vlucht om een levensgevaarlijke reis te vermijden en om het gras voor de voeten van mensensmokkelaars weg te maaien.

Volgens 11.11.11 zijn die laatste de enige echte winnaars bij deze uitspraak. 11.11.11 vraagt dat België dringend werk maakt van een ruimer en duidelijk beleid rond humanitaire visa. Dat kan bijvoorbeeld – zoals Federaal Migratiecentrum Myria vraagt - door soepeler op te treden bij het onderzoek van de aanvragen die worden ingediend door mensen die banden in de ruime zin hebben met personen die wettig in België verblijven (en die niet in aanmerking komen voor een gezinshereniging) of kwetsbare personen. Zolang mensen niet in staat zijn om aanspraak te maken op hun recht op bescherming volgens het Vluchtelingenverdrag en het EU Handvest, blijft dat recht een lege doos.

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels