VN maakt eerste stand van zaken rond SDG’s. Tijd voor dat nationaal plan

hlpf 2016

Met het High Level Political Forum on Sustainable Development (11-20 juli) voor de deur, vraagt het middenveld een extra inspanning om die agenda voor duurzame ontwikkeling ook daadwerkelijk uit te voeren. De top staat in functie van de uitvoering en opvolging van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling met zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). Eerder engageerde ook België zich om een strategie op te stellen om de 17 doelstellingen te realiseren.

Iedereen aan boord

Het centrale thema van de Top is "Leave no one Behind". Een goede zaak want de agenda focust ook op herverdeling en non-discriminatie. Investeren in opleiding, kwaliteitsvol onderwijs en gelijke onderwijskansen voor iedereen worden zo erkend als krachtige instrumenten om ongelijkheid aan te pakken. Ook herverdelingsmechanismen als waardig werk en sociale bescherming kunnen een belangrijk verschil maken. België, met een pak ervaring en kennis op dit vlak, kan tijdens de top andere landen inspireren om hier meer op in te zetten.

Nationaal plan

België, vertegenwoordigd door vice-eersteminister De Croo, kondigde in april al een nationale strategie aan voor de uitvoering van de SDG's. Bovendien werd bevestigd dat zonder stevig politiek engagement de SDG's dode letter dreigen te worden. De uitdaging is nu snel een plan op tafel te leggen, dat zowel de federale als de regionale plannen omvat. Ondertussen zijn we bijna een jaar na de goedkeuring van de 17 doelstellingen, België moet nu aangeven hoe het plant resultaten te boeken.

Verwachtingen

Het middenveld heeft een aantal verwachtingen voor het Belgische plan opgesteld. België moet dit nieuwe internationale kader aangrijpen om werk te maken van een sterke gemeenschappelijke visie voor duurzame ontwikkeling en die ook waarmaken met concrete acties. De strategie voor duurzame ontwikkeling moet vertaald worden naar alle beleid, inclusief het beleid van de gewesten en gemeenschappen. Dit kan enkel indien ook ingezet wordt op een gecoördineerde begrotingsstrategie tussen de verschillende instanties om de uitvoering te verzekeren. Het verreist ook transparantie, volwaardige participatie en doorgedreven opvolging en rapportering.

Wiske Jult
Beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling/Secretariaat Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO)

Meer

De verwachtingen van het middenveld voor de nationale strategie, is een document opgesteld door de Werkgroep 2030 Agenda, gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD 11.11.11, bestaande uit vertegenwoordigers van ngo's, milieuorganisaties, vakbonden, platformen voor duurzame ontwikkeling en de vrouwenbeweging.

Download de nota

Deel dit artikel