Vrede vzw vraagt betere democratische controle over Belgische NAVO-koers

(Persbericht 14/05)

navotopMorgenvoormiddag (15/05) komen de premier en zijn collega's van Buitenlandse Zaken en Defensie de betrokken commissieleden van het parlement inlichten over de komende NAVO-top in Chicago, gevolgd door een 'gedachtewissel'.

De democratische controle op het Belgische doen en laten in NAVO-verband is echter zo goed als onbestaande.


Op de NAVO-top in Chicago (20-21 mei) zullen belangrijke thema's aangesneden worden zoals de toekomst van het bondgenootschap als mondiale actor, de oorlog in Afghanistan en de kernwapens in Europa.

Maar van enig democratische debat of inspraak is er geen sprake. België geeft jaarlijks bijna 4 miljard euro uit aan Defensie, maar de rol en de middelen van ons leger worden bijna helemaal bepaald door afspraken in NAVO-verband en daar hebben onze parlementen totaal geen vat op.

Onze parlementsleden kregen eind 2010 geen inzage in de tekst van het belangrijke Nieuw Strategisch Concept dat op de NAVO-top in Lissabon werd goedgekeurd. Zij konden op geen enkel manier het Belgische standpunt daarover beïnvloeden.

Afgelopen maand werd de Commissie Defensie opnieuw op zijn plaats gezet. Op de vraag hoe het staat met de NAVO-strategie met betrekking tot de inkrimping van het wereldwijde kernwapenarsenaal, antwoordde De Crem gevat: "Ter wille van de veiligheid zijn de besprekingen en het verslag hierover geclassificeerd, wat uiteraard een publiek debat uitsluit".


Graag meer transparantie

Vrede vzw vraagt meer transparantie en democratische controle op Defensie.Het is onaanvaardbaar dat de bevolking en zijn vertegenwoordigers afgesloten worden van elk debat over de aanwezigheid van de Amerikaanse kernwapens in België.

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor de verwijdering van deze massavernietigingswapens. Bovendien staat het ook met zoveel woorden ingeschreven in het regeerakkoord, waarin de regering belooft om op een "besliste manier (te) ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verdere ontwapening - inbegrepen nucleaire - en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of die disproportioneel veel burgerslachtoffers maken."

Holle woorden blijkbaar, want in een onderhoud met de vredesbeweging enkele maanden geleden verklaarde het kabinet Reynders dat België de gemeenschappelijke beslissingen van de NAVO zal volgen. En zo participeren we mee aan de NAVO-strategie van nucleaire afschrikking en aan het raketschild dat het transatlantisch bondgenootschap verder nucleariseert. België legt dus het eigen regeerakkoord naast zich ten voordele van het NAVO-beleid.


Dat geldt ook voor de Belgische participatie aan de NAVO-missie (ISAF) in Afghanistan.

De kosten voor deze missie worden voor 2012 op 113 miljoen euro geschat op een totaal budget van 174 miljoen voor buitenlandse missies. Volgens het Britse 'Center for Strategic & International Studies' hebben de VS en ISAF het voorbije jaar rond de 140 miljard dollar uitgegeven aan deze oorlog, wat vijf keer meer is dan het Bruto Binnenlands Product van Afghanistan.

Het gaat om een absurde verkwisting van middelen voor een oorlog die uitgedraaid is op een complete mislukking en het gewapend verzet alleen maar heeft aangewakkerd.

De bevolking in dit straatarme land is de oorlog, de bezetting en het corrupte regime bovendien grondig beu. De NAVO lijkt nu in te zien dat deze oorlog niet te winnen valt, maar kondigt desondanks aan dat ze ook na 2014 het land verder zal blijven militariseren. België heeft daarvoor al zijn medewerking toegezegd. De NAVO vraagt, wij draaien.


Vrede vzw vindt dat het tijd wordt voor een echt debat over de NAVO, voor echte inspraak over haar strategie en bewapening. De NAVO zorgt voor jobs voor generaals, contracten voor wapenbedrijven en volgeboekte hotelkamers tijdens grote bijeenkomsten, maar als bestaansreden voor een alliantie die maar niet losgeraakt van haar koude oorlogsmentaliteit, oogt dat wat mager.Deel dit artikel