Vredeswakes voor de slachtoffers van oorlog en bezetting

Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Ieper en Leuven op 22 en 23 december

Het anti-oorlogsplatform roept op om in de kerstperiode lokale vredeswakes te houden om ons medeleven en solidariteit uit te drukken met de slachtoffers van oorlog en bezetting. Het anti-oorlogsplatform toont zich uitermate bezorgd over de situatie in het Midden-Oosten waar de ‘oorlog tegen het terrorisme’ van de VS en hun bondgenoten de regio ernstig heeft gedestabiliseerd.


Het anti-oorlogsplatform roept op om in de kerstperiode lokale vredeswakes te houden om ons medeleven en solidariteit uit te drukken met de slachtoffers van oorlog en bezetting. Het anti-oorlogsplatform toont zich uitermate bezorgd over de situatie in het Midden-Oosten waar de ‘oorlog tegen het terrorisme’ van de VS en hun bondgenoten de regio ernstig heeft gedestabiliseerd. De invasie in Irak heeft het land ondergedompeld in een spiraal van geweld. In de Palestijnse gebieden zorgen het internationaal embargo en de Israëlische bezetting voor een humanitaire catastrofe. Tenslotte zijn er ook in Libanon heel wat slachtoffers gevallen als gevolg van een op brutale oorlog gebaseerde politiek.

Hoewel het internationaal recht telkens zwaar werd geschonden gaan de daders vrijuit. Het grootste slachtoffer van deze oorlogspolitiek is de lokale bevolking. Zij hunkert naar democratie, maar vraagt ook vrede, vrijheid en rechtvaardigheid.

De kerstperiode is een ideaal moment om ons medeleven en solidariteit met de slachtoffers uit te drukken. Op verschillende plaatsen in België worden op 22 of 23 december vredeswakes gehouden. Het gaat om initiatieven in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Ieper en Leuven. De deelnemers aan de vredeswakes vragen dat er afgestapt wordt van een politiek van militaire dreiging of geweld die elke dag zijn failliet bewijst. Het beleid van België en de Europese Unie moet zich daadwerkelijk baseren op het respect voor het internationaal recht, het internationaal humanitair recht, het Handvest van de Verenigde Naties en de mensenrechten. De soevereiniteit van staten en het zelfbeschikkingsrecht voor elke natie moeten geëerbiedigd worden. De impasse kan onmogelijk doorbroken worden zolang er geen werk wordt gemaakt van een dialoog met alle politieke actoren en het streven naar een politieke oplossing van de verschillende conflicten.

Het anti-oorlogsplatform roept alvast op voor een nieuwe betoging in Brussel op zondag 18 maart 2007 om op de vierde verjaardag van de invasie in Irak opnieuw te eisen dat er een eind wordt gemaakt aan de desastreuze oorlogs- en bezettingspolitiek in Irak en de Palestijnse gebieden.

Meer info over de eisen vindt u op www.geenoorlog.be

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Kerstwakes voor de slachtoffers van oorlog en bezetting in Libanon, Palestina en Irak
22-23 december te Brussel, Antwerpen, Charleroi, Gent, Leuven, Ieper...

Antwerpen , Wapper, zaterdag 23 december, 14-18u, intal-antwerpen@hotmail.be
Brussel , Muntplein, zaterdag 23 december, 16-18 u, vc.luc5@skynet.be
Gent , hoek Veldstraat-Cataloniëstraat, zaterdag 23 december, 17-18u, ludo@vrede.be
Ieper , Vredespaal (aan St.-Maartenskerk), zaterdag 23 december, 18u, geert@vredesloop.be
Leuven , Martelarenplein (station), vrijdag 22 december, 16.30-18.30u, ooms.koen@skynet.be
Charleroi , marches de l'hôtel de ville (Place Charles 2), 23 décembre, à partir de 17h, christianedrumel@yahoo.fr

Noteer alvast de oproep van het anti-oorlogsplatform voor een vredesmanifestatie op zondag 18 maart 2007 (zie www.geenoorlog.be)

Vrede DOOR:

Deel dit artikel