Vruchtbare kruisbestuiving tussen Bevrijde Wereld en WaterAid in West-Afrika

Bevrijde Wereld en de Britse ngo WaterAid werken sinds 2005 samen in Mali en Burkina Faso. WaterAid is een begrip in Groot-Brittannië. De toegankelijke naam van de organisatie, en de dito boodschap (zuiver water) zitten daar allicht voor iets tussen. Zowel WaterAid als Bevrijde Wereld kiezen ervoor om op het terrein te interveniëren via lokale partners. Samenwerking en uitwisseling van kennis staan hoog op de agenda bij beide organisaties.


WaterAid werd in 1981 opgericht onder impuls van de Britse watermaatschappijen. Anno 2007 is de ngo een beweging met duizenden vrijwilligers en tientallen medewerkers. De invloed van de watermaatschappijen beperkt zich tot het huisvesten van de kantoren van WaterAid. De organisatie beschikt over een indrukwekkende fondsenwerving, hetgeen de organisatie heel dynamisch maakt. Het jaarbudget van WaterAid bedraagt ongeveer 40 miljoen euro. Ook worden de laatste jaren meer en meer subsidies gezocht (en gevonden) bij de Europese Unie en instanties van de VN.

Strategie

WaterAid werkt momenteel in zeventien landen in Afrika en Azië. De stijgende financiële middelen laten de organisatie naar alle verwachting toe om de volgende jaren meer landen aan het lijstje toe te voegen. Tot 2003 werkte WaterAid enkel in Engelstalige Afrikaanse landen. WaterAid richt in alle interventielanden plaatselijke kantoren op met eigen personeel. De landenkantoren in Burkina Faso en Mali tellen elk ongeveer 15 medewerkers, De kantoren krijgen een ruime autonomie om hun opdracht uit te voeren. Ondanks de omvang en de snelle groei slaagt WaterAid erin om toegankelijk te blijven. Een delegatie van Bevrijde Wereld nam deel aan de algemene vergadering in oktober 2007, en omschreef de sfeer er als gemoedelijk.

De doelstelling van WaterAid is armoedebestrijding door middel van voorzieningen omtrent drinkbaar water, hygiëne en sanitair. Het gebrek aan zuiver drinkwater en hygiëne bepaalt namelijk nog altijd het (over)leven van miljoenen mensen in West-Afrika. Water is er bovendien onmisbaar voor een stabiele voedselsituatie, aangezien men voor de levensnoodzakelijke landbouw en veeteelt sterk afhankelijk is van water. In tweede instantie zijn de collectieve waterinstallaties een belangrijke katalysator voor basismobilisatie en het vormen van dorpscomités.

De aanpak van WaterAid sluit nauw aan bij de strategie van Bevrijde Wereld en haar belangrijkste financieringskanalen in West-Afrika (DGOS, Belgisch Overlevingsfonds) om de armste bevolkingsgroepen te bereiken. Het hoeft dus niet te verwonderen dat Bevrijde Wereld en WaterAid elkaar vonden in Burkina Faso en Mali. Beide ngo’s kiezen er namelijk voor om via lokale partners te werken. In het gezamenlijke programma in Burkina Faso en Mali wordt telkens gewerkt met vier lokale partners. Zowel WaterAid als Bevrijde Wereld brachten elk twee partners aan.

Kruisbestuiving

De samenwerking tussen Bevrijde Wereld en WaterAid resulteerde in een vruchtbare kruisbestuiving. De partners van WaterAid deden kennis op over voedselzekerheid, een element waarrond de partners van Bevrijde Wereld heel wat knowhow opbouwden. Omgekeerd vulden de partners van Bevrijde Wereld hun kennis aan met de praktijkervaring van WaterAid inzake hygiëne en sanitaire installaties. Via het overkoepelende SADIO-netwerk in West-Afrika vonden deze ervaringen ondertussen hun weg naar Senegal, een land waar WaterAid totnogtoe niet actief is. Op dezelfde wijze introduceerde Bevrijde Wereld – via de partners in Gambia en Guinee-Bissau – WaterAid-methodes omtrent de identificatie van de armste doelgroepen.

Een voorbeeld van een succesvolle techniek die door WaterAid werd overgenomen. AMB, een lokale partner van Bevrijde Wereld in Burkina Faso, specialiseert zich in kleinschalige dijkenbouw. Met de dijken kan men in het regenseizoen voldoende water opvangen voor de veestapel en de landbouwgewassen. Op die manier wordt vermeden dat er wachtrijen ontstaan aan de waterpompen. Deze kunstmatige waterplassen verhogen bovendien het algemene peil van het grondwater, omdat het water langzaam kan doorsijpelen in de bodem. De waterputten in het dorp blijven daardoor langer op een stabiel niveau. Meer details over de praktische uitwerking van deze projecten vind je op www.wateraid.org.

Gezond partnerschap

Het gezamenlijke programma van Bevrijde Wereld en WaterAid wordt uitgevoerd binnen het kader van de millenniumdoelstellingen. 2015 is de (voorlopige) einddatum van de samenwerking. Cruciale factor in de verdere samenwerking is de keuze van WaterAid om lokale partners voldoende kansen te geven. Een aanzienlijk deel van de kennis en meerwaarde van de programma’s van Bevrijde Wereld bevindt zich namelijk bij de partners.

Waarom zoekt een grote ngo als WaterAid samenwerking met kleinere partners? Het uiteindelijke doel is om ook de Afrikaanse overheden te overhalen het nationale budget voor watervoorziening op te trekken. WaterAid heeft relaties, middelen en kennis om dergelijke beslissingen te beïnvloeden. De terreinkennis en ervaring van Bevrijde Wereld en haar partners geeft WaterAid meer krediet om ook de armste doelgroepen geloofwaardig te vertegenwoordigen in haar beleids- en lobbywerk bij de overheden. Bevrijde Wereld is vooral sterk in duurzame watervoorziening voor deze armste doelgroepen.

Wim Vereecken (Programmabeheerder West-Afrika)

Lees meer over onze Boliviaanse partners en projecten, in de jongste Djembé, het driemaandelijkse tijdschrift van Bevrijde Wereld.

www.bevrijdewereld.be

 

Deel dit artikel