Weekend van wereldwijd protest tegen de Wereldbank

protest-wereldbank-washington-okt2014

Dit weekend had in Washington DC de jaarvergadering van de Wereldbank plaats. Die ging gepaard met een golf van protest vanuit de internationale civiele maatschappij. Niet alleen in Washington, maar ook in een tiental steden op andere continenten. 11.11.11 en zijn partners in de drie continenten namen actief deel aan dit protest.

Het was lang geleden dat er nog demonstraties tegen de Wereldbank plaats vonden in Washington. Maar voor veel organisaties uit Noord en Zuid is de maat vol en tijdens het weekend van 11/12 oktober gingen zij de straat op.

Safeguards onder vuur

Op zaterdag draaide het protest rond ongenoegen omtrent de herziening van de Safeguards, waarvan de eerste draft ronduit dramatisch is te noemen.

De Wereldbank raakte in de jaren '80 en '90 betrokken bij heel wat schandaal projecten, zoals de Narmada dam in India. Hierdoor kwam de vernietigende impact van haar beleid aan het licht. Het waren de armsten in het Zuiden die hiervan het grootse slachtoffer waren en de prijs betaalden. Onder grote internationale druk ontwikkelde de WB gaandeweg een set van beleidsmaatregelen, die ondertussen bekend staan als de Safeguards, en die de lokale bevolking een zekere bescherming boden tegen de uitwassen van de grote investeringsprojecten.

Deze Safeguards worden nu volledig herzien en de eerste draft dreigt de verworvenheden van de laatste twintig jaar quasi volledig terug te schroeven. Hierdoor zou de bevolking in het Zuiden het grootste deel van zijn verweermiddelen wordt ontnomen. De bescherming van de door de investeringsprojecten van de Wereldbank getroffen bevolking, zou grotendeels naar de prullemand worden verwezen.


Protestactie Safeguards

De protestactie zaterdagochtend werd vooraf gegaan door een walk-out van de civiele maatschappij uit de consulatie rond de safeguards draft. Na een verklaring voorgelezen door een Indische collega verliet iedereen de consultatie om de betogers buiten te vervoegen.

Tijdens de protestactie gaven heel wat organisaties een getuigenis, waaronder ook de 11.11.11 partner ATM ( anti-mining coalitie) uit de Filipijnen. Tegelijkertijd symbolisch en schokkend was de toespraak van de nog steeds dynamische Indische Medha Patkar. Vijfendertig jaar geleden leidde zij het protest tegen de Narmada dam. Zij wees erop dat de nieuwe Safeguards ons terug in de tijd zullen catapulteren en het Zuiden wederom in de kou laten staan.

De manifestatie voor de gebouwen van de wereldbank werd afgesloten met een symbolische mars rond het Wereldbank gebouw. In de stoet liep een reuzenpop van Dr. Kim (president van de Wereldbank) mee gesierd met een Pinnokio neus om hem erop te wijzen dat hij zijn beloften van in 2012, om de Safeguards niet te verzwakken, niet nakomt.

Protestactie landbouwbeleid

Op vrijdag werd tegen het landbouwbeleid van de Wereldbank geprotesteerd. In 9 andere landen werd die dag dezelfde actie gevoerd naar aanleiding van de "Benchmarking the Business of Agriculture", een controversieel landbouwrapport van de Wereldbank. Ook in België, waar door 11.11.11 en andere ngo's geprotesteerd werd aan de Financietoren te Brussel.

Protestactie WB medewerkers

Zelfs binnen de Wereldbank is het onrustig. Vorige week dinsdag moest Dr. Kim in allerijl een vergadering beleggen om de gemoederen te bedaren. Meer dan 500 medewerkers verzamelden in de grote hall om hun frustraties met de gang van zaken binnen de Wereldbank te uiten. De rechtstreekse aanleiding was een bonus van $100.000 die, bovenop zijn jaarsalaris van $379.000 en $300.000 andere voordelen, werd toegekend aan de financiële directeur. Als je dan weet dat deze persoon verantwoordelijk is voor een herstructurering waarbij $400 miljoen zou bespaard worden en velen hun baan dreigen te verliezen, dan is het ongenoegen wel te begrijpen. Maar op de vergadering bleek dat het ongenoegen veel dieper zit en ook de WB medewerkers, niet tevreden zijn over de gang van zaken binnen de Wereldbank. Onder druk van deze actie zag de betrokken financieël directeur af van zijn bonus.... 

11.11.11 en een vijftal partners uit Azië en Latijns-Amerika namen actief aan de protesten deel.
Of de bank deze noodkreten ter harte zal nemen is afwachten, maar iedereen is alvast bereid om het protest in de komende maanden blijvend en luid te laten weerklinken.


Pol Vandevoort- 11.11.11 - Beleidsmedewerker Wereldbank

 

Steun

In januari 2015 brachten MO* en ICIJ het nieuws dat de Wereldbank herhaaldelijk haar eigen regels overtreden heeft door een ontwikkelingsinitiatief in Ethiopië te financieren dat achtervolgd werd door klachten dat het gedwongen uitzettingen van duizenden inheemsen sponsorde.

Dat bleek uit een gelekt rapport opgesteld door een inspectiepanel bij de bank als gevolg van de bestaande safeguards. Als die safeguards uitgehold worden, dreigt dit soort intern onderzoek bij de Wereldbank onmmogelijk te worden. Daarom verzetten 11.11.11 en haar partners zich hiertegen.

Vind je ook dat dit instrument niet uitgehold mag worden? Klik dan hier en steun 11.11.11.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels