Wereldsolidariteit helpt door tsunami getroffen partners

Verschillende partners van Wereldsolidariteit zijn zwaar getroffen door de moordende vloedgolf van tweede Kerstdag in Zuid-Oost Azië. Uit de vele contacten tijdens de afgelopen week blijkt dat zij niet gespaard werden. Onze partners organiseren mee actief het vrijwilligerswerk om de eerste en dringende noden te lenigen: voedsel, kleding, een dak boven het hoofd… . Wereldsolidariteit wil hen daarbij helpen én ook al verder kijken naar de wederopbouw. Meer info: www.wereldsolidariteit.be

Partners werken mee aan noodhulp
De Christian Workers Movement Madras-India coördineert de noodhulpverlening in een 10-tal vissersdorpen aan de kust. Hun vrijwilligers zijn ingezet en hun infrastructuur ter beschikking gesteld. Doelgroep zijn vrouwen, ouderen en achtergebleven familieleden en kinderen.

In Sri Lanka doet deze organisatie hetzelfde in de streek rond Negombo op de westkust en op de zwaar getroffen oostkust van het eiland. Van deze regio is er nog bitter weinig nieuws, alle communicatielijnen zijn  verdwenen of overbelast. De vakbond National Workers Congress in Sri Lanka signaleert dat ook bij hen de vissersbevolking vele slachtoffers telt. Op het vasteland heeft de vloedgolf zwaar toegeslagen in de arbeiderswijken van de vrijhandelszones.

Uit Atjeh, het noordelijke schiereiland van Sumatra - Indonesië is er nog bitter weinig nieuws. Wel staat vast dat de lokale coördinator van de vakbond SBSI in Atjeh is omgekomen. SBSI concentreert haar hulp momenteel in de eerste plaats op kinderen, vooral diegenen die één of beide ouders verloren. Noodopvang is onontbeerlijk. Eind januari plant Wereldsolidariteit samen met SBSI een missie naar deze regio.

Werken aan heropbouw
Tegelijkertijd wordt aan herstel en wederopbouw gedacht. Vissersbootjes, riksja’s, maar ook vergaderlokalen en andere infrastructuur gingen verloren. “Onze moeizame ontwikkeling is met minstens tien jaar teruggeslagen”, getuigt Jomon uit India. Daarom overlegt Wereldsolidariteit  met haar partners hoe ook een herstelprogramma kan ontplooid worden. En ook hier is financiële ondersteuning noodzakelijk.

Steun
Wereldsolidariteit heeft ondertussen al extra financiële steun toegezegd aan haar getroffen partners.
Momenteel lopen er gesprekken in het kader van 11.11.11. rond hoe er samengewerkt kan worden met het consortium van noodhulporganisaties 12-12, om naast noodhulp ook heropbouw te garanderen. Wordt vervolgd.

Meer actuele info: www.wereldsolidariteit.be

Deel dit artikel