Yemen: toenemende waterschaarste kan tot nationale ramp leiden

Yemen behoort tot de top van de landen die getroffen worden door waterschaarste met zijn gemiddelde hernieuwbare watervoorraad van 125 m³ per persoon per jaar. Dit is ongeveer één tiende van het gemiddelde van de meeste andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en één vijftiende van het wereldwijde gemiddelde. Volgens een recent UNICEF-rapport staat Yemen op de vierde plaats wat bevolkingsgroei betreft, waardoor de beschikbare hoeveelheid water per persoon nog verder zal afnemen. Experten van de overheid en van donorlanden hebben het over een opdoemende ramp.

De overheid realiseert zich dat in vele gebieden de watervoorraden overgeëxploiteerd worden en dat daar geen sprake meer is van duurzaamheid. Ze is ook bang dat er spanningen zullen komen wanneer een steeds groter deel van de bevolking het gevoel krijgt dat er ongelijke toegang tot water is. Milieu-experten zijn het daarmee eens en waarschuwen dat de watercrisis kan leiden tot meer armoede op het platteland, plattelandsvlucht en werkloosheid. Binnen tien tot vijftien jaar zal grondwater immers te duur worden voor gebruik in de landbouw. De landbouweconomie die afhankelijk is van irrigatie is gedoemd om te verdwijnen indien de watervoorraden vanaf nu niet beter beheerd worden. Het nationaal plan, dat aangekondigd werd in 2004, stelt een mix voor van hervorming van de wetgeving, herstructurering van de overheid, decentralisatie, privatisering en investeringen om de problemen aan te pakken. Het is nog afwachten of dit plan kan uitgevoerd worden.

De landbouwsector is van vitaal belang voor de economie van Yemen, maar het is net deze sector die ongeveer 90 procent van de watervoorraad gebruikt. Als men een crisis wil vermijden, moet men dus in de landbouw zuiniger met water gaan omspringen. Water is nog steeds gratis dus een oplossing ligt voor de hand: zet er een (billijke) prijs op. Maar corruptie zou hier wel eens in de weg kunnen staan. Veel invloedrijke personen zijn betrokken bij de landbouw – vooral bij de teelt van qat, een plant die gekauwd wordt door een groot deel van de bevolking als een soort milde drug – en willen niet gecontroleerd worden. De Wereldbank schroefde haar hulp aan Yemen in december 2005 met een derde terug en de Verenigde Staten namen het land niet op in hun nieuw ontwikkelingsprogramma. Beide gaven corruptie op als belangrijke reden.

De overheid zou dus dringend veel meer moeten doen, want de landbouwers zelf zijn daar niet toe geneigd. Zij telen wat hen het meeste opbrengt: cash-crops zoals mango’s en bananen, en qat. Maar in termen van watervoorraden betaalt Yemen hiervoor een hoge prijs.


YEMEN: Water shortages a looming disaster, say experts:
http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=51296&SelectRegion=Middle_East&SelectCountry=YEMEN
MIDDLE EAST: Interview with Middle East water expert:
http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=50865&SelectRegion=Middle_East&SelectCountry=MIDDLE_EAST

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel