Zoektocht naar vermisten ten gevolge van het conflict in Nepal

Tijdens het 10 jaar durende conflict in Nepal zijn, verspreid over het hele land, meer dan 3000 personen als vermist opgegeven. Meestal als gevolg van een vermoedelijke arrestatie door een van de partijen bij het conflict. Hoewel door de verantwoordelijke overheden antwoorden werden gegeven, wachten vele families nog steeds op informatie over het lot van hun verwanten.

 


Sinds het Internationale Rode Kruiscomit√© (ICRC) in 1998 zijn activiteiten in Nepal startte, heeft het samen met het Nepalese Rode Kruis informatie ingewonnen over vermiste personen. Deze informatie werd rechtstreeks bekomen bij de familieleden en regelmatig voorgelegd  aan de vermeende verantwoordelijken. Dit heeft tot doel het lot op te helderen van de vermiste personen en hun families antwoorden te verschaffen.

Vandaag blijft het lot van meer dan 800 personen nog steeds onopgehelderd. Bovendien is dit aantal wellicht geen representatieve lijst van alle vermiste personen in Nepal. Moeilijkheden om zich te verplaatsen of persoonlijke redenen kunnen er toe bijdragen dat families een verdwijning niet rapporteren aan het ICRC. De ervaring leert dat het aangeven van verdwijningen door de families soms jaren later gebeurt.

Daarom maakte het ICRC op 15 februari 2007 de lijst  van vermiste personen in Nepal publiek. Dit gebeurt door de publicatie in het Nepalese dagblad Gorkapatra en via de website van het ICRC . De publicatie heeft tot doel mensen aan te zetten om verdwijningen die nog niet werden gerapporteerd, te melden bij het ICRC of het Nepalese Rode Kruis. Wij hopen eveneens dat dit zal toelaten nieuwe informatie te verzamelen over het lot van vermisten.

Deel dit artikel