Image
handshake

Gebruiksvoorwaarden

Elke partij is volledig zelf verantwoordelijk voor zijn bijdragen op deze website.

  • Onze vacaturedatabank staat open voor vacatures van de brede social-profit sector, dus ook van organisaties die geen lid van 11.11.11 zijn. We nemen geen vacatures op van politieke partijen en fracties of louter commerciële ondernemingen.
  • Alle lidorganisaties van 11.11.11 kunnen inhoudelijke bijdragen aanbrengen op 11.be.
  • 11.11.11 treedt in principe niet censurerend op, maar bewaakt wel de inhoud op 11.be. Hoewel verschillende standpunten rond bepaalde thema's aan bod kunnen komen, wil 11.be geen forum zijn voor polemieken.
  • Er is op 11.be geen plaats voor bijdragen die regelrecht indruisen tegen de visie en standpunten van 11.11.11 - Koepel van Internationale Solidariteit, of die de visie en standpunten van de koepel aanvallen.
  • Bij twijfel zal de webmaster de betreffende bijdragen voorleggen aan het diensthoofd communicatie van 11.11.11 - Koepel van Internationale Solidariteit, dat kan beslissen om ze eventueel van de website te verwijderen.
    Als het diensthoofd communicatie de knoop niet zelf kan doorhakken, zal zij/hij het probleem voorleggen aan de directeur van 11.11.11 - Koepel van Internationale Solidariteit, die de eindverantwoordelijke is van deze website.
  • De intellectuele eigendomsrechten van de verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan de organisaties die samenwerken in deze website. Gebruikers hebben het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat zij de bron vermelden.
  • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip - zonder beperking - van alle verliezen, werkonderbreking, beschadigingen van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.