KIYO

KIYO droomt van een wereld waarin alle kinderen gelijke kansen genieten, zichzelf ten volle kunnenontplooien en de kans krijgen hun toekomst in eigen handen te nemen. Elk kind moet kunnen opgroeien in een omgeving waarin ouders, gemeenschappen en overheden samen hun bescherming, groei en participatie in de samenleving verwezenlijken.

Alle landen waar KIYO werkzaam is, ondertekenden het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Hiermee engageerden zij zich tot een wereldwijde verwezenlijking van de basisrechten van álle kinderen. Kinderrechten zijn immers universeel en ondeelbaar. Onze visie sluit aan bij de drie basisdimensies die onontbeerlijk zijn voor de uitvoering van de kinderrechten: bescherming (er worden beschermingsmaatregelen genomen die de integrale groei van het kind toelaten), voorziening (er wordt tegemoetgekomen aan de basisbehoeften van het kind en het krijgt alle kansen op ontwikkeling) en participatie (er is sprake van directe deelname en inspraak van het kind bij de uitvoering van zijn of haar rechten).

KIYO

Brogniezstraat 46
1070 Brussel

Fax: +32 2 510 61 93
Contacteer KIYO


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van 11.11.11
Lid van ngo-federatie