11.11.11 - Koepel van Internationale Solidariteit

11.11.11 is de 'Koepel van Internationale Solidariteit'

We bundelen de krachten van tientallen lidorganisaties, honderden 4de Pijlerinitiatieven en duizenden vrijwilligers.

11.11.11 streeft naar mondiale rechtvaardigheid. Een wereld waarin sociale, burgerlijke, politieke, culturele en economische rechten voor iedereen gerealiseerd zijn binnen de grenzen van de planeet. Een mondiaal systeem waarin de socio-economische ongelijkheid wordt teruggedrongen, de relatie tussen mens en natuur in evenwicht is en democratische waarden gewaarborgd zijn. Dat is ons toekomstbeeld.

Deze agenda overstijgt 'Noord' en 'Zuid'. Zij verbindt ons allemaal, wereldwijd en door een gedeeld belang. Tegelijk is het duidelijk dat die globale uitdagingen niet iedereen in dezelfde mate raken. Niet alleen materiële of financiële middelen, ook macht en toegang tot beslissingsprocessen en het publieke debat zijn ongelijk verdeeld.

11.11.11 wil de ongelijkheid en het onrecht bestrijden die ervoor zorgen dat mensen niet in waardigheid kunnen leven. Om dat aan te pakken, is herverdeling nodig. In de eigen samenleving én over de grenzen heen.

De specifieke bijdrage die 11.11.11 levert om te komen tot mondiale rechtvaardigheid is onze missie en kernopdracht.

Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel
België

02-536 11 11