Image
Een initiatief van de Palestijnse Halve Maan tovert voor even een glimlach op het gezicht van ontheemde kinderen uit Gaza - januari 2024
© Hashem Zimmo - BelgaImage

2024 is het jaar van de #menselijkheid

We staan voor een cruciaal verkiezingsjaar.  Als 11.11.11 roepen we politici in Vlaanderen op om partij te kiezen voor mensen wiens fundamentele rechten onder druk staan. Wij vragen politici om een lijn te trekken en het beleid te baseren op menselijke oplossingen, in woorden én in daden. 

Ondersteun onze vraag en teken mee de petitie.  Alle ‘stemmen’ voor menselijkheid bezorgen we op 9 juni en 13 oktober, tijdens de stembusgang, aan onze beleidsmakers met slechts één eis: zorg voor een menselijk beleid voor iedereen.

Wie is 11.11.11?

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging

Doe een gift

11.11.11 brengt duizenden mensen, groepen en organisaties samen om een rechtvaardige wereld voor iedereen te eisen. Samen zetten we druk en schuiven we oplossingen naar voren die fundamenteel veranderen.

Want de kracht van 11.11.11? Dat ben jij! Iedere stem versterkt onze boodschap, iedere actie versterkt het draagvlak voor een betere wereld.  Iedere gift maakt een verschil.
Want als groep staan we sterker dan alleen! 

Kom jij mee in actie voor een wereld waar ieder 1 telt?

Image
Peru Protest
© Riccardo Mayer - Shutterstock