Image
Groep mensen met 11.11.11 vlaggen tijdens de klimaatmars van december 2023

Samen in actie voor een wereld waarin ieder1 telt

Image
Palestijnen in Gaza blijven achter in puin na de bombardementen door Israël.

Staak het vuren nu!

De inwoners van Gaza maken momenteel het dodelijkste offensief in hun geschiedenis mee. Sinds 7 oktober lieten al duizenden Palestijnen het leven. Onder hen veel vrouwen en kinderen.

Kies samen met 11.11.11 de kant van onschuldige burgers. Zet mee druk om de oorlogsmisdaden te stoppen en een onmiddellijk staakt-het-vuren te eisen. De oneindige cirkel van geweld in Palestina en Israël moet stoppen.

Wie is 11.11.11?

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging

Doe een gift

11.11.11 brengt duizenden mensen, groepen en organisaties samen om een rechtvaardige wereld voor iedereen te eisen. Samen zetten we druk en schuiven we oplossingen naar voren die fundamenteel veranderen.

Want de kracht van 11.11.11? Dat ben jij! Iedere stem versterkt onze boodschap, iedere actie versterkt het draagvlak voor een betere wereld.  Iedere gift maakt een verschil.
Want als groep staan we sterker dan alleen! 

Kom jij mee in actie voor een wereld waar ieder 1 telt?

Image
Peru Protest
© Riccardo Mayer - Shutterstock