Image
Header website 11.11.11 strength in numbers
nieuws: 11.11.11

Het nieuwe 11.11.11: scherper, frisser en beter

Trots stellen we het gloednieuwe 11.11.11 voor! Met nieuwe accenten, een scherp en fris verhaal en een gloednieuwe stijl zijn we helemaal klaar voor de toekomst.  

Want JA! Waar onrecht heerst en mens en natuur worden uitgebuit, komen wij in actie. We zijn met steeds meer, en we roepen steeds luider! Samen vormen we 1 beweging die uitbuiting de wereld uithelpt. Zo krijgt ieder 1 de kans op een menswaardig bestaan. 

27 jan 2023
Watch 11.11.11 Strength in Numbers on YouTube.
Image
Waarom ziet 11.11.11 er anders uit

Waarom ziet 11.11.11 er anders uit?

“11.11.11 is al decennialang een gevestigde middenveldorganisatie. 4 op de 5 Vlamingen kent ons en daar zijn we trots op," zegt directeur Els Hertogen. “Maar met het oog op de toekomst hadden we nood aan een nieuw, sterker verhaal. Want terwijl we ons van crisis naar crisis sleuren, zet 11.11.11 in op problemen bij de wortels aanpakken. Meer dan ooit willen we mensen meenemen in onze wereldwijde strijd voor structurele oplossingen. Komende jaren zullen we daarom nog scherper naar buiten treden als 1 sterke beweging die strijdt tegen uitbuiting van mens en natuur. Zo krijgt ieder 1 de kans op een menswaardig bestaan. 

Onze nieuwe slogan ‘Strength in numbers’ gaat uit van de kracht van 1 wereldwijde beweging. We brengen immers duizenden mensen, groepen en organisaties samen om een rechtvaardige wereld voor iedereen te eisen. Samen zetten we druk en schuiven we oplossingen naar voren die fundamenteel veranderen.”  

Lees het nieuwe manifest van 11.11.11

Image
Els Hertogen

11.11.11 is al decennialang een gevestigde middenveldorganisatie. 4 op de 5 Vlamingen kent ons en daar zijn we trots op, zegt directeur Els Hertogen. Maar met het oog op de toekomst hadden we nood aan een nieuw, sterker verhaal.

Els Hertogen
Directeur 11.11.11

Een nieuw logo bol van symboliek

Bij een verscherpt verhaal hoort ook een nieuwe, frisse stijl.  We nemen daarbij afscheid van ons iconische roodzwarte logo en komen met een nieuw, eigentijds logo. Els Hertogen: “Ons nieuw logo staat bol van symboliek en is de belangrijkste uiting van onze kerngedachte ‘Strength in Numbers’: vele 1’en naast elkaar, die schouder aan schouder strijden tegen uitbuiting. 

Al hoeven onze ‘numbers’ niet altijd zichtbaar te zijn; op het eerste zicht zie je namelijk maar drie 1'en. De onzichtbare 1’en daartussen zijn daarom ook een duidelijk deel van ons nieuw logo. Ze verpersoonlijken niet alleen de meest kwetsbare mensen voor wie we strijden maar tonen ook de kracht van zowel de zichtbare als onzichtbare achterban die zich achter eenzelfde doel schaart, elk op hun eigen manier. Vele 1’tjes samen. 1 wereldwijde beweging.  

De kracht van 11.11.11 bevindt zich immers in de bouwstenen: elk lid, elke partner, elke vrijwilliger, elke actievoerder en elke schenker die zich mee inzet, versterkt het draagvlak. Elke actie die wordt ondernomen, versterkt de boodschap van internationale solidariteit.” 

 

Image
Een nieuw logo
Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Wie is 11.11.11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging