Image
11.11.11 op de klimaatmars in Brussel (2022)
nieuws: 11.11.11

Jaarverslag 2022

2022 was een woelig jaar. Een jaar waarin crisissen elkaar overlapten: de pandemie, oorlog, klimaatverandering, armoede en energie. Maar binnen deze moeilijke context waren er ook veel signalen van hoop, engagement in een gezamenlijke strijd voor beter. 

Lees of download hier het jaarverslag met de hoogtepunten van het jaar 2022.

20 jun 2023

"Aan het begin van de grote omwenteling is het aan ons om de aandacht te vestigen op de moeilijke rechtvaardig-heidsvraagstukken: tussen arm en rijk, binnen landen en tussen landen wereldwijd. Met de eerste stappen in een gloednieuw verhaal - een verhaal waarin we onze krachten bundelen tegen elke vorm van uitbuiting - kijken we strijdbaar en met een open en hoopvolle blik naar de toekomst. Eentje die internationale solidariteit als ankerpunt neemt, in een wereld waarin ieder 1 kans krijgt op een menswaardig bestaan."

Bea Cantillon,
Voorzitter 11.11.11

Financieel verslag van de campagne

Image
Vrijwilligers met verkoopproducten

In het financieel verslag krijg je een gedetailleerd overzicht van de diverse opbrengsten per provincie en per gemeente. Je vindt er ook de nationale campagneopbrengsten zoals de verkoop van 11.11.11-merchandising.

Download het financieel verslag 

Of bekijk het hier:

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging