Skip to content
Beeld
Vaste schermresolutie Vloeiende schermresolutie Groter lettertype Kleiner lettertype Standaard grootte lettertype
Je klikpad:  StartNa klimaatbetoging in 2.500 steden: België, word eens klimaatexpliciet

Aan de vooravond van de speciale VN-klimaattop in New York en na het protest van 100.000en in 2500 steden over heel de wereld vraagt het Platform Klimaatrechtvaardigheid dat België zich meer en explicieter engageert voor het klimaat.Vlaamse Vredesweek: Stop haat. Praat!

De Vredesweek-campagne wil haat de pas afsnijden en breekt een lans voor dialoog. Daarmee sluiten de initiatiefnemers zich aan bij de Europese campagne No Hate Speech, of: Neen tegen haatboodschappen. De campagne loopt van 21 september 'internationale dag voor de vrede' tot 2 oktober 'internationale dag voor de geweldloosheid'Het regionale prijskaartje van het Syrische conflict

Syrië is, september 2014, een strijdveld geworden van nationale, regionale en internationale, conflicten. In dit dossier gaat MO* dieper in op de implicaties van het Syrische conflict voor drie grote regionale spelers: Saoedi-Arabië, Turkije en Iran. Wie toonde zich een goede strateeg en wie zette zijn kaarten verkeerd in?Jaarrapport Ontwikkelingssamenwerking- Besparingen vormen sterk contrast met uitdagingen

De Belgische uitgaven voor internationale solidariteit daalden voor het 3de jaar op rij. Ondanks steeds belangrijker wordende uitdagingen als de toenemende ongelijkheid en de klimaatsverandering. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking , dat 11.11.11 samen met haar Franstalige collega's van CNCD-11.11.11 opstelde. 11.11.11 vraagt dringend aandacht voor deze spreidstand. "Het is aan de nieuwe regering om dit op te vangen met een sterke internationale visie", klinkt het. "Voldoende budget is hier onlosmakelijk mee verbonden."11.11.11 en vakbonden protesteren tegen Wereldbank in Brussel

Vandaag protesteerden Europese ngo's, waaronder 11.11.11, en vakbonden voor het bureau van de Wereldbank in Brussel. Zij verzetten zich tegen een geplande afzwakking van de regels die de Wereldbank hanteert bij het uitschrijven van investeringsprojecten. "Een reëel risico voor het milieu en de bescherming van de allerzwaksten", zeggen de ngo's." De protesteerders droegen Pinokkio maskers van Wereldbank President, Dr. Jim Yong Kim. Daarmee willen ze hem vragen waarom hij op zijn belofte terugkwam om de  'Safeguards' niet uit te hollen.Actieplan tegen belastingontduiking multinationals neemt valse start

Gisteren (16 september) lanceerden belastingexperts van de OESO het eerste luik van een omvattend plan om internationale fiscale achterpoortjes te sluiten. Dat plan kwam er na talloze schandalen waaruit bleek dat heel wat multinationals geen belastingen betalen ondanks miljarden euro's winst. Het goede nieuws is dat de internationale gemeenschap het probleem van belastingontwijking en -ontduiking door multinationals erkent. Toch stapt 11.11.11 niet helemaal mee in de jubelberichten over dit eerste pakket maatregelen.

BewegingSorry is niet genoeg: 11.11.11 campagne 2014

Ieder jaar gaat wereldwijd 1,3 miljard ton voedsel verloren. In het Zuiden  gaat veel voedsel verloren op het veld en tijdens de opslag en het transport van voedsel.  Hier in het Noorden wordt schrikwekkend veel voedsel verspild. Daarom is het onze plicht om onze eigen verspilling kordaat aan te pakken en om ervoor zorgen dat we in het Zuiden geen voedselverlies veroorzaken. 11.11.11 voert campagne tegen voedselverspilling.

Meer lezenEen financiële transactietaks niet langer utopie?

Rudy De Meyer, adjunct-directeur van 11.11.11  staat al jaren op de barricaden voor een financiële transactietaks. Hij maakte een stand van zaken. FTT nu of nooit?Het herfstnummer van MO*magazine is verschenen

Vers van de pers: het herfstnummer van het vernieuwde MO*magazine.  MO* verschijnt sinds dit jaar 4 keer per jaar met veel  achtergrond en duiding. Het centrale thema van dit nummer is leren.Lezersenquête: uw mening over MO*magazine

Via een korte lezersenquête wil MO* uw mening over MO*magazine.Verkiezingsrapport: 'Buitenland-hoofdstuk in regeerakkoord zou wel eens mager kunnen uitvallen'

De volgende regering(en) dreigen onvoldoende aandacht te hebben voor de internationale uitdagingen die op ons afkomen. Dat besluit 11.11.11 op basis van haar 'geeneiland'-rapport, een buitenland-analyse van de verkiezingsprogramma's van de grootste partijen. "De partijen hebben wel in meer of mindere mate aandacht voor de belangrijkste internationale thema's, maar de inhoudelijke verschillen tussen partijen zijn erg groot", aldus 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. "Het buitenland-hoofdstuk in de het volgende regeerakkoord zou wel eens mager kunnen uitvallen.
Disclaimer | RSS | Bescherming van de persoonsgegevens
Logo Combell